Rattenoverlast: voorkomen en bestrijden doen we samen

Dinsdag 22 september 2020

Het is vervelend dat er ratten zijn, en nog vervelender als inwoners overlast ervaren. In Veldhoven en ook in andere gemeenten. Als gemeente willen we die overlast voorkomen, samen met u.

In Veldhoven is de gemeente verantwoordelijk voor het voorkomen, weghouden en bestrijden van plaagdieren in de openbare ruimte, en zijn inwoners dat op hun eigen terrein. Om rattenoverlast tegen te gaan, moeten gemeente, inwoners en corporaties samenwerken. Het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) geeft voorlichting en advies. Net als EWS (specialist in plaagdierpreventie en -bestrijding) die voor de gemeente de bestrijding uitvoert. We informeren u regelmatig in het GemeenteNieuws. Deze week: We doen het samen.

Voorlichting

Bij het voorkomen en bestrijden van rattenoverlast komt best wat kijken. De zwarte rat is een erg slim beestje, die gelukkig wel vaste patronen kent. Op www.kad.nl is veel informatie hierover te vinden. De komende maanden gaat de gemeente één of meer voorlichtingsbijeenkomsten voorbereiden, passend bij de geldende coronamaatregelen.

Voorkomen

De juiste maatregelen voorkomen rattenoverlast. De gemeente snoeit bijvoorbeeld struiken en bosjes zodat het geen aangename verblijfsplek meer is voor de rat. Ook haalt de gemeente dagelijks afval op dat niet goed is aangeboden als PMD of naast kliko’s en ondergrondse containers. Bewoners maken hun tuin onaantrekkelijk voor ratten door voedsel(plekken) weg te halen. Denk hierbij naast zakken diervoeder en vogelbollen ook aan vallend fruit, composthopen en vlonders onder de eethoek. Kieren en openingen bij daken en dakranden zijn open deuren voor een rat naar een warm plekje; maak deze dus dicht. Zowel KAD als EWS kunnen hierover advies geven. Praat met uw buren over wat u samen kunt doen. En betrek er eventueel ook de woningcorporatie bij.

Bestrijding

Het gebruik van gif is door de landelijke overheid verboden. Voor de gemeente is het gebruik van gif ook verboden. In 2023 wordt dit verbod aangescherpt. Dit heeft de bestrijding niet makkelijker gemaakt. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met andere dieren en hun leefgebied. De gemeente laat in de openbare ruimte door EWS vallen en kasten plaatsen langs waterlopen en op plekken waar veel overlast is gemeld. Deze worden om de 3 tot 7 dagen gecheckt. Ook bewoners kunnen vallen (laten) zetten. Dit is een secuur werk, want de rat moet niet wantrouwend worden en de val moet langs zijn looproute staan. Professionele plaagdierbestrijders zoals EWS kunnen u hierbij van dienst zijn. Door elkaar beter te informeren over bestrijdingsacties kunnen we het samen de rat moeilijker maken.

Melden helpt

Op www.veldhoven.nl/ratten kunt u melden als u een rat ziet of overlast ervaart. Zowel op eigen terrein als in de openbare ruimte. Melden helpt om de overlast in beeld te brengen en de rattenbevolking onder controle te krijgen.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek