Milieuonderzoek naar effecten zon-/windenergie in regio van start

Dinsdag 6 oktober 2020

De Provincie Noord-Brabant legt vanaf 5 oktober voor vier weken de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Milieu effectrapportage ter inzage. U kunt de concept-NRD lezen via www.brabant.nl/actueel/ter-inzages.

Energietransitie

Het klimaat verandert, fossiele brandstoffen raken op. In Nederland maken 30 regio’s een regionale energiestrategie (RES). Dit om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen. Een van deze regio’s is de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Daarin is Veldhoven met nog 20 gemeenten vertegenwoordigd. De MRE onderzoekt samen met provincie, waterschappen en netbeheerder de mogelijkheden om energie te besparen, duurzame energie op te wekken en duurzame warmtebronnen te gebruiken. Het doel is dat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. 

Om te komen tot een keuze van zoekgebieden voor de opwekking van zon- en/of windenergie komt er een onderzoek naar de milieueffecten. De eerste stap hierin is de NRD. De NRD biedt inzicht in wat in de MER (Milieu Effect Rapportage) onderzocht wordt en hoe dit gebeurt.

Zienswijze indienen

Inwoners van onze regio kunnen de concept-NRD lezen op de website van de Provincie Noord-Brabant. Ze kunnen ook een zienswijze indienen. In de zienswijze moeten zij duidelijk aangeven over welke onderdelen van de concept-NRD deze zienswijze gaat. Alle zienswijzen krijgen een reactie via een Nota van beantwoording. Daarin staat ook hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem dan contact op met de Provincie Noord-Brabant.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek