Rattenoverlast voorkomen: voorlichten en vallen zetten

Dinsdag 6 oktober 2020

Afgelopen week heeft het college vragen van de VSA-fractie beantwoord over rattenoverlast in Veldhoven. We hebben naar het verhaal van een aantal inwoners geluisterd en gesproken over hoe we samen de rattenpopulatie beheersbaar kunnen houden. We laten u graag weten wat de gemeente doet en gaat doen.

Voorlichting over de rat, rattenoverlast en het voorkomen en bestrijden hiervan, is enorm belangrijk. De gemeente gaat hier meer in doen, in de vorm van bijeenkomsten en door vaker erover te publiceren in het GemeenteNieuws en in onze social media.

Melden helpt!

Om de rattenpopulatie onder controle te houden moeten we samen (gemeente, bewoners/eigenaren, woningcorporaties) actie ondernemen: samen voorkomen en bestrijden. Daarom: melden helpt! Zo krijgen we een goed beeld van waar ratten zich bevinden, van daadwerkelijke overlast en de toe- of afname daarvan. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) adviseert u en ons op grond van meldingen. We gaan bewoners beter informeren over meldingen in hun omgeving, wat eraan wordt gedaan en wat mensen zelf kunnen doen om overlast te voorkomen. Als u een rat ziet, dan kunt u dit melden via de pagina Ratten.

Bestrijding ratten in openbaar gebied

De gemeente laat meldingen over ratten in het openbaar gebied altijd onderzoeken. In overleg met het KAD en plaagdierenbestrijder EWS gaan we dan beplanting snoeien, of plaatsen we klemmen of kasten. Gif mogen we niet meer gebruiken volgens de wet! Door ervaringen met diefstal en het kapot maken van de klemmen en kasten, plaatsen we deze zo veel mogelijk uit het zicht.

Ondersteunen bestrijding ratten op eigen terrein

In Veldhoven bent u zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van ratten op eigen terrein. Samen met uw buren. De gemeente ondersteunt u daarbij door de kennis van KAD en EWS beschikbaar te stellen. En ook door uw meldingen te registreren en aan het KAD door te geven. Na goed advies kunt u zelf zorgen dat uw tuin en woning niet aantrekkelijk zijn voor ratten. Heeft u daarna toch nog last van ratten? We onderzoeken mogelijkheden om u dan te ondersteunen bij de bestrijding op eigen terrein. We denken dan bijvoorbeeld aan het uitlenen van vallen of vangkasten. En het ter plekke advies geven door een deskundige. Zodra we hier meer over weten, hoort u dat van ons!

Afval en rattenoverlast

Regelmatig denken mensen dat de overlast door plaagdieren te maken heeft met het te vroeg of verkeerd aanbieden van afval, zoals PMD-zakken. Of dit feitelijk klopt weten we nu nog niet. Maar het heeft wel onze aandacht. We gaan eerst feiten en informatie verzamelen over het te vroeg en verkeerd aanbieden van (PMD-)afval, en de relatie met overlast van ratten of andere dieren.

Ratten voorkomen: uw huis en tuin winterklaar

Lees de tips over het winterklaar maken van uw tuin en woning. Zo voorkomt u ratten in uw woonomgeving.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek