Werk aan Kempenbaan West en tijdelijke afsluiting De Run 8100

Maandag 12 oktober 2020

Op verschillende plekken langs Kempenbaan West wordt gewerkt. Zo wordt de nieuwe aansluiting van de Heiberg aangelegd en is het geluidscherm langs de Heiberg in opbouw. Ook zijn de voorbereidingen voor het bouwen van de geluidschermen langs de Kleine Dreef in volle gang.

Tijdelijke afsluiting gedeelte De Run 8100

Vanaf maandag 19 oktober wordt een gedeelte van De Run 8100 drie weken lang afgesloten. In die periode wordt de verbreding van Kempenbaan West en de Locht voorbereid. Om het hoogteverschil tussen de Locht en De Run op te lossen, wordt een keerwand aangebracht. De keerwand bestaat uit betonnen platen en een fundering en is zo stevig dat deze een groot gewicht van grond kan tegenhouden. De keerwand is ter hoogte de Run 8100 (Welten Caravans) ongeveer een halve meter hoog en loopt dan op tot ongeveer twee meter ter hoogte van het viaduct De Locht. Om voldoende werkruimte te hebben en het verkeer op de Locht zo min mogelijk te hinderen, wordt een gedeelte van De Run afgesloten voor autoverkeer en fietsers. Hulpdiensten kunnen wel langs het werkvak rijden. Het overige verkeer volgt de omleidingsroute.

Plattegrond met omleidingsroutes afsluiting De Run

Afsluiting deel van De Run 8100 en de omleidingsroutes voor autoverkeer en fietsers (donkerrode lijn met kruisjes). De omleidingsroute (rode doorlopende lijn) voor gemotoriseerd verkeer loopt via de Plank, Nieuwstraat en Knegselseweg in beide richtingen. De omleidingsroute voor fietsverkeer (groene stippellijn) loopt via den Boogerd en de Locht in beide richtingen.

Omleidingsroutes

Voor het verkeer vanaf De Run 8100, Kempenbaan en Oeienbosdijk gelden omleidingsroutes. In het kaartje zijn de omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer en fietsers aangegeven.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek