Werkzaamheden de Locht

Dinsdag 17 november 2020

Eind november beginnen de voorbereidende werkzaamheden aan de kabels en leidingen op de Locht. Ook starten we met het verbreden van het fietspad aan de zuidkant naar een tweerichtingenfietspad (gele lijn op het kaartje).

Omleidingen

Op het kaartje is te zien waar er wordt gewerkt. Bij het omleiden van het verkeer letten we op de veiligheid, van de fietsers in het bijzonder. Ook zorgen we dat gebieden goed bereikbaar blijven. Dat kan betekenen dat de wegafzetting op straat anders wordt neergezet, zodat het verkeer veilig kan doorstromen.

De omleidingsroutes kunnen tijdens het werk veranderen omdat er tegelijk op verschillende plaatsen wordt gewerkt.

Plattegrond van werkzaamheden aan de Locht

Bereikbaarheid

Op 23 november starten netbeheerders met het aanleggen van kabels en leidingen. De week daarna start aannemerscombinatie VGM de werkzaamheden  aan het fietspad aan de zuidkant (gele lijn). Deze werkzaamheden duren 6 weken. Vanaf januari beginnen de werkzaamheden aan de rijbaan van de Locht tot aan Koningshof.

Fietsers gebruiken tot half mei 2021 het fietspad aan de noordkant (blauwe stippellijn).

Meer nieuws

RSS feed

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS Reader nodig. Via de RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek