Ontwerpbestemmingsplan Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom ter inzage

Maandag 25 januari 2021

Begin 2020 is het plan voor een KFC-Domino’s pizza aan de Heistraat-Zoom bekendgemaakt. Nu is het ontwerpbestemmingsplan klaar. Vanaf 29 januari tot en met 11 maart kunt u dit bekijken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal bekijken. Is het voor u echt niet mogelijk om het plan digitaal in te zien? Dan kunt u er bij de receptie van het gemeentehuis naar vragen. Let op: kom alleen naar het gemeentehuis zodat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. Kom niet als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Draag een mondkapje en houd 1,5 meter afstand.

Zienswijze indienen

Bent u het (op onderdelen) niet eens met het plan? Dan kunt u een zienswijze indienen. In uw zienswijze geeft u per onderdeel of onderwerp duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het plan en wat de reden hiervoor is. Stuur deze per post naar de gemeenteraad van Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Geef als onderwerp duidelijk aan dat het over een zienswijze gaat van ontwerpbestemmingsplan ‘Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom’. Zet ook de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief. Let op: dit kan niet per e-mail. 
Kunt u uw zienswijze niet schriftelijk doen? Bel dan naar het verkorte nummer 14 040 om een afspraak te maken om uw zienswijze mondeling te doen. Door het coronavirus houden we het gesprek digitaal in Skype of Teams.

Wanneer neemt de gemeenteraad een besluit?

We weten nu nog niet wanneer de raad over het bestemmingsplan een besluit neemt. Dit hangt af van de tijd die nodig is om de ‘concept-Nota van beantwoording zienswijzen’ te maken. Heeft u een zienswijze ingestuurd? Dan krijgt u bericht hierover.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over de planning en procedure? Neem dan contact met ons op via gemeente@veldhoven.nl of bel het verkorte nummer 14 040.

Meer nieuws

Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek