Bomen rooien februari 2021

Maandag 8 februari 2021

Vanaf 15 februari start de gemeente met het rooien van bomen op diverse plekken in Veldhoven. Dit is nodig omdat de bomen een gevaar kunnen zijn voor de omgeving. De lijst met locaties vindt u op de pagina Onderhoud openbare ruimte.

Een gespecialiseerd bedrijf controleerde ruim tienduizend bomen in heel Veldhoven en keek daarbij onder andere naar veiligheid en onderhoud.

100 bomen door heel Veldhoven

Uit het onderzoek bleek dat ongeveer 100 bomen op verschillende plekken er slecht aan toe zijn. Er kunnen (zware) takken af vallen en er is kans dat de bomen omwaaien. We kunnen de afstervende bomen niet meer redden. Daarom kappen we deze bomen. Ook verwijderen we de boomstronken in grasstroken en verhardingen.

Andere locaties

Op de volgende locaties rooien we bomen met een andere reden:

  • In de Tonnekeshei verwijderen we 20 haagbeuken. 2 daarvan vormen een risico voor het verkeer. De overige 18 stuks hebben te weinig ruimte onder de grond om te groeien en drukken de verharding omhoog. We vervangen de bomen hier niet omdat er te weinig groeiruimte is.
  • De groenstrook langs het Valenbergpad knappen we op. In plaats van de 10 aanwezige bomen komen er nieuwe struiken.
  • In de straten Turfven, Boomven, Vlutterven, Hoefven, Brugven en Lankven staat een boomsoort, die niet in het straatbeeld past. De 21 suikeresdoorns worden veel te groot en de nu nog jonge bomen geven al overlast. Deze bomen vervangen we door een geschikte boomsoort.
  • We verwijderen 16 bomen in een houtwal aan de Roodbont. De meesten zijn er slecht aan toe en zijn gevaarlijk voor de omgeving. In ruil daarvoor planten we 11 bomen terug.

Meer nieuws

Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek