Acties Kempen Interventie Team in Veldhoven

Woensdag 31 maart 2021

Afgelopen maandag waren de eerste integrale bestuurlijke controles van het Kempen Interventie Team (KIT) op verschillende locaties in de gemeente Veldhoven. Dit was een gezamenlijke actie van politie, gemeente Veldhoven, Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en de inspectie SZW. Er zijn diverse overtredingen geconstateerd.

Tijdens de actie werd een woning, restaurant en autogaragebedrijf gecontroleerd. Bij de woning en het autogaragebedrijf waren geen noemenswaardige misstanden. Enkel bij het autogaragebedrijf enkele brandveiligheidsaspecten. Bij het restaurant en de daarboven gelegen woningen werden meerdere brandonveilige situaties gesignaleerd. De eigenaar heeft opdracht gekregen om zo snel mogelijk maatregelen te treffen om de brandgevaarlijke situatie op te heffen. Daarnaast gaat de gemeente nog enkele zaken nader onderzoeken. De Inspectie SZW doet nader onderzoek naar eventuele overtredingen op het gebied van loon en arbeidstijden.

KIT

Vorig jaar nog zaten de acht gemeenten, Best, Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre samen met de politie in een proefperiode van het KIT, dat zich toen richtte op de huisvesting van arbeidsmigranten. Per 1 november 2020 is er een projectleider aan het KIT verbonden om samen met de gemeenten, politie, Veiligheidsregio Brabant-Zuid-Oost en Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant een doorstart te maken.

Onder de regie van het Kempen Interventie Team gaan er regelmatig controles bij panden en locaties plaatsvinden waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt onder andere naar brandveiligheid, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Informatie en tips

Heeft u informatie over mogelijke misstanden of verdachte situatie? Neem contact op met de gemeente Veldhoven via 14040 of de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Ook bij Meld Misdaad Anoniem kunnen meldingen worden gedaan via 0800-7000, uw tips worden dan vertrouwelijk behandeld.

Meer nieuws

Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek