Onderzoek cliënttevredenheid sociaal domein

Vrijdag 2 april 2021

De gemeente Veldhoven is benieuwd hoe cliënten de Wmo-ondersteuning, jeugdhulp, ondersteuning bij werk & inkomen (participatiewet) of schulddienstverlening ervaren. Daarom krijgen zo’n 2.500 inwoners in april een brief in de bus met het verzoek mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek.

Om de dienstverlening aan inwoners zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften willen we graag van cliënten horen wat er goed gaat en wat beter kan. We onderzoeken de tevredenheid over de Wmo en jeugdhulp jaarlijks sinds 2016. Sinds 2019 onderzoeken we ook de tevredenheid over de ondersteuning bij werk & inkomen en schulddienstverlening.

Onderzoek

De 2.500 deelnemers aan het onderzoek zijn (via een steekproef geselecteerde) cliënten die via de gemeente Veldhoven Wmo-,  jeugdhulp- of inkomensvoorzieningen ontvangen, bemiddeling bij arbeidsparticipatie krijgen of hulp krijgen bij problemen door schulden. Ze krijgen een vragenlijst toegestuurd over verschillende aspecten van de ondersteuning.

Vragenlijst

Ontvangt u een vragenlijst? We waarderen het enorm als u de tijd wilt nemen om deze in te vullen en terug te sturen. U kunt de vragenlijst ook online invullen.

ZorgfocuZ voert het onderzoek uit. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau. We verwachten de uitkomsten van het onderzoek in juni.

Meer nieuws

Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek