Online informatiebijeenkomst nieuwbouwplan Ambachtslaan

Vrijdag 30 april 2021

Gemeente en woonstichting ‘thuis hebben plannen voor de nieuwbouw van 56 sociale huurappartementen aan de Ambachtslaan in wijk ‘t Look. We willen u hierover graag informatie geven. Daarom organiseren we op dinsdag 11 mei 2021 om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst via Zoom. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden en belanghebbenden, maar staat open voor iedereen. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen.

In december 2020 is dit plan gepresenteerd via een filmpje. Omwonenden kregen hier toen een brief over. Maar we merken dat dit niet voldoende duidelijk was. Daarom willen we u nu persoonlijk informeren over het plan aan de Ambachtslaan van woonstichting ‘thuis. Daarnaast is een voorstel voor de inrichting van de openbare ruimte uitgewerkt. Hierover kunt u nog opmerkingen maken. Zodat we uw inbreng nog kunnen meenemen bij de verdere uitwerking.

Digitale informatiebijeenkomst

Uiteraard gaan we het liefst met u persoonlijk in gesprek over dit plan. Maar door de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Daarom organiseren we op dinsdag 11 mei om 19.00 uur een online informatiebijeenkomst via Zoom. U kunt op uw computer, smartphone of tablet via de link http://bit.ly/thuisambacht meedoen.

Wat is het plan?

Het plan aan de Ambachtslaan bestaat uit de sloop van het huidige gebouw met 28 appartementen. Op deze plek komt een nieuw gebouw met 5 woonlagen met in totaal 56 sociale huurappartementen. Het innovatieve gebouw is in basis uitgevoerd met hout en krijgt gevelbeplanting. De buitenruimte wordt groen ingericht. Het parkeren van de auto's voor de extra appartementen is verwerkt in het voorstel voor de inrichting van de openbare ruimte.

Wat is het vervolg?

We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan voor dit plan vanaf juni ter inzage ligt. Op dat moment organiseren we als dat mogelijk is weer een bijeenkomst. U kunt dan uw mening geven door een zienswijze in te dienen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast, en daarna kan de omgevingsvergunning worden verleend. De totale doorlooptijd van het bestemmingsplan duurt circa zes maanden, afhankelijk van eventuele zienswijzen.

Versnelde woningbouw

In Veldhoven is een grote behoefte aan woningen. Net als in de regio. Er moet dus worden gebouwd. In Veldhoven 2.000 woningen in de periode 2020-2024. Dat zijn 1.000 woningen meer dan gepland. Daarom bouwt Veldhoven volgens de aanpak woningbouwversnelling. Dit betekent dat de beschikbare capaciteit slim wordt ingezet om die woningen te bouwen waar behoefte aan is. En binnen 100 dagen kan een initiatiefnemer, samen met de gemeente, van zijn idee een concreet project maken.

Meer nieuws

Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek