Onderzoek cliënttevredenheid sociaal domein

Maandag 3 mei 2021

De gemeente Veldhoven is benieuwd hoe cliënten de Wmo-ondersteuning, jeugdhulp, ondersteuning bij werk & inkomen (participatiewet) of schulddienstverlening ervaren. Daarom kregen zo’n 2.500 inwoners in april een brief in de bus met het verzoek mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. U heeft nog 2 weken om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u een vragenlijst toegestuurd gekregen? We waarderen het enorm als u de tijd wilt nemen om deze in te vullen en terug te sturen. U kunt de vragenlijst ook online invullen. In de week van 3 mei versturen we herinneringsbrieven voor als u vergeten bent om de vragenlijst in te vullen.

ZorgfocuZ voert het onderzoek uit. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau. We verwachten de uitkomsten van het onderzoek in juni.

Meer nieuws

Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek