Voorgenomen wijzigingen subsidieregelingen per 1 januari 2022

Dinsdag 1 juni 2021

Het college wil de regelingen Vitale Samenleving en Goed Woon- en Leefklimaat per 1 januari 2022 aanpassen. Daarmee zet het college het beschikbare subsidiebudget gerichter in, maakt het vernieuwing mogelijk en houdt het de kosten beter in de hand.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. In de nieuwe subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat (PDF, 108.1 kB) en de subsidieregeling Vitale Samenleving (PDF, 122.2 kB) zijn drie nieuwe vormen van subsidie opgenomen: de basissubsidie, de waarderingssubsidie en de stimuleringssubsidie. Organisaties ontvangen dan straks ofwel een basissubsidie, ofwel een waarderingssubsidie. Daarnaast bieden beide regelingen de mogelijkheid om een stimuleringssubsidie aan te vragen.
  2. Voor de waarderingssubsidie zijn verschillende categorie-indelingen gemaakt. Voor elke categorie zijn grondslagen opgesteld die passen bij het  karakter van de activiteiten, de waardering van het maatschappelijk belang hiervan en het type organisaties die deze activiteiten uitvoert. Deze grondslagen vindt u terug in de bijlage van de beide regelingen (Bijlage Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021 (PDF, 140.2 kB) en Bijlage Subsidieregeling Vitale Samenleving 2021 (PDF, 114.0 kB)). 
  3. We maken afspraken voor een periode van drie jaar: 2022 t/m 2024. Hierdoor hoeven organisaties niet jaarlijks opnieuw subsidie aan te vragen. Dit betekent een vermindering van administratieve lasten. Nadere afspraken, bijvoorbeeld over eventuele tussentijdse verslaglegging, nemen wij op in de individuele nieuwe subsidie-afspraken.
  4. De gemeenteraad heeft eind 2020 tot een bezuinigingstaakstelling besloten op het subsidieprogramma. Deze zal voor de betreffende organisaties worden verwerkt na de toepassing van de nieuwe grondslagen en gaat in per 1-1-2022.

U kunt tot en met 15 juni reageren

Van 1 juni tot en met 15 juni 2021 kunt u een reactie geven op de voorgenomen nieuwe subsidiesystematiek. Uw reactie moet betrekking hebben op de algemene systematiek, zoals uitgewerkt in de gewijzigde subsidieregelingen Goed Woon- en Leefklimaat (PDF, 108.1 kB) en Vitale Samenleving (PDF, 122.2 kB) en in de bijbehorende bijlagen. (Bijlage Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021 (PDF, 140.2 kB) en Bijlage Subsidieregeling Vitale Samenleving 2021 (PDF, 114.0 kB)). Het gaat dus niet om een reactie op individuele consequenties.

U kunt uw reactie schriftelijk sturen aan:

gemeente Veldhoven
Postbus 10101
5500GA Veldhoven
of per email sturen aan participatie@veldhoven.nl

Vervolgens zal het college een definitief besluit over de systematiek nemen op 29 juni. De definitieve regeling wordt gepubliceerd op 1 juli aanstaande.

Heeft u al subsidie in het kader van deze regeling?

De individuele gevolgen van de nieuwe systematiek voor uw organisatie zal na definitieve besluitvorming hierover per organisatie bekend worden gemaakt.

Op of omstreeks 1 juli 2021 ontvangen de organisaties die op dit moment subsidie van ons ontvangen via deze regelingen, van ons een brief. Hierin staat een berekening van het maximale subsidiebedrag dat u aan kunt vragen voor het tijdvak 2022 tot en met 2024. U kunt deze informatie gebruiken om uw subsidieverzoek voor te bereiden.

Wij sturen u ook een aanvraagformulier toe. U heeft tot en met 30 september 2021 de tijd om uw verzoek in te dienen. Na ontvangst van uw verzoek stellen wij een subsidie-overeenkomst met u op. Na besluitvorming over de begroting 2022 door de gemeenteraad, eind november, ontvangt u de definitieve subsidie-overeenkomst. Die moet u ondertekenen en aan ons terugsturen. Hier kunt u zo nodig ook bezwaar tegen maken.

De nieuwe subsidieafspraken gaan dan per 1 januari 2022 in.

Meer informatie

Heeft u hierover vragen? Stel deze dan aan participatie@veldhoven.nl. Vermeld alstublieft uw contactgegevens en de naam van uw organisatie.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek