Begrazing met Kempische heideschapen

Maandag 7 juni 2021

Op twee plekken staat binnenkort een kudde Kempische heideschapen te grazen: aan de Oersebaan, dicht bij ’t Koepeltje en aan achter de woningen aan de Heikantsebaan/Scherpenering. Met een flexibele afrastering (oranje netten) blijven de schapen binnen het begrazingsgebied. Zo lang er schapen staan, is het gebied niet toegankelijk.

Goed voor de biodiversiteit

De schaapskudde maakt twee tot drie keer per jaar een begrazingsronde. Zo  brengen we het proces van natuurontwikkeling op gang. Hiermee gaan we vergrassing of verbossing tegen. Gewenste kruiden kunnen zich beter ontwikkelen, tot bloei komen en zaad vormen om zich te verspreiden.

Meer nieuws

Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek