VOC helpt Veldhovense bedrijven bij verminderen CO2-uitstoot

Woensdag 23 juni 2021

Het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC) is een initiatief gestart om Veldhovense bedrijven te helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bedrijven worden zo geholpen met hun plicht om energiezuinig te worden. Deze stappen dragen bij aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES). De gemeente Veldhoven ondersteunt het initiatief van het VOC om Veldhovense bedrijven te helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Samen (kosten)efficiënter

Het vraagt van ondernemers nogal wat kennis, arbeid en investeringen om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Door samenwerking van ondernemers op bedrijventerreinniveau kan dat veel (kosten)efficiënter dan wanneer ieder dit voor zich regelt. Naast collectieve inkoop van laadpalen en zonnepanelen zijn er ook veel energiebesparende maatregelen mogelijk zoals:

  • het isoleren van platte daken
  • energiezuinige verlichting
  • opslagcapaciteit
  • elektrificatie van wagenpark
  • een collectief warmtenet

Door maatregelen te combineren tot zogenaamde systeemoplossingen zijn ondernemers als collectief beter in staat tijdig én kostenefficiënt te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en hun verduurzamingswensen.

Kansen voor ondernemers

VOC heeft een onafhankelijk adviseur gevraagd om kansen en mogelijkheden voor ondernemers in kaart te brengen. Hierbij ligt het accent op het haalbaar en betaalbaar maken van oplossingen voor het bedrijfsleven en stimulering van lokale samenwerking. Op basis van verbruiksgegevens op bedrijfsniveau worden kansen en (on)mogelijkheden geanalyseerd. Aan de hand van impact- en duurzaamheidsscans wordt de effectiviteit van het gebied en de onderneming vastgesteld.

Handhaving wet Milieubeheer

Als gemeente handhaven wij op de energiebesparingsplicht en andere onderdelen van de wet Milieubeheer. Met deze  pilot onderzoekt het VOC of deelnemende ondernemers als collectief beoordeeld kunnen worden, waardoor wij op een andere manier kunnen handhaven. En naar extra efficiency door samenwerking op energiegebied.

27 bedrijven doen al mee

Een mooie kans om uw onderneming te verduurzamen met als resultaat een lagere CO2-uitstoot en financiële voordelen door met elkaar samen te werken. Al 27 bedrijven in Veldhoven hebben een volmacht ondertekend zodat de onderzoekers de energieverbruiksgegevens op kunnen vragen.
Wilt u ook kosteloos deelnemen aan dit project? Neem dan contact op via marleen@transitiebus.nl voor meer informatie.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek