Onderzoek naar veiligheid bomen

Vrijdag 27 augustus 2021

In de maand september gaat het bedrijf IDVERDE Bomendienst de bomen inspecteren in de wijken Oerle, Cobbeek/Centrum, d’Ekker en het westelijk buitengebied. Zij kijken dan onder andere naar veiligheid en snoeibehoefte van de bomen. De boominspecteurs zijn herkenbaar aan hun bedrijfskleding en veiligheidshesje.

De gemeente is eigenaar van de bomen in het openbaar gebied. Dat betekent dat we ook een wettelijke zorgplicht hebben: het is onze taak om ervoor te zorgen dat we een veilig en gezond bomenbestand houden, waar iedereen van kan genieten. Daarom laten we de bomen zorgvuldig bekijken door een deskundige. Als uit die inspectie blijkt dat maatregelen nodig zijn, dan voeren we die uit.

Wat doet de boominspecteur precies

Een boomdeskundige bekijkt de boom heel goed. Hij onderzoekt en beoordeelt de hele boom van onder tot boven (stamvoet, stam, takaanzetten en takken in de kroon). Ook kijkt hij of de boom ziek is (bijvoorbeeld door schimmels). Dan bepaalt hij wat er nodig is om de boom gezond en veilig te houden. Soms is meer technisch onderzoek nodig. Bijvoorbeeld als een boom houtrot heeft of niet stevig staat.

Alleen de bomen met een snoeibehoefte (vanuit de boom gezien) worden volgend jaar gesnoeid. Dat kan betekenen dat er bomen in de straat worden overgeslagen. Bomen met een verhoogd risico worden eerder gesnoeid of gerooid.

Boomveiligheidsonderzoek (BVO) om de 3 jaar

Veldhoven is voor het boomveiligheidsonderzoek grofweg in 3 gebieden verdeeld. Zo kunnen we de bomen per gebied om de 3 jaar na laten kijken.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek