Reageer op de ontwerp-omgevingsvisie Veldhoven

Dinsdag 31 augustus 2021

Stad van dorpen in het hart van de Brainport

Samen Ruimte Maken is de kern van onze visie op de fysieke leefomgeving! Samen gaan we ervoor zorgen dat Veldhoven een unieke en fijne stad blijft om te wonen, te werken en te verblijven. En een stad die haar dorpse kwaliteiten en sociale structuur behoudt en versterkt.

Met onder andere inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn we ruim een jaar bezig geweest om van dromen via ambities tot kernopgaven en keuzes te komen. Dit is vertaald in de ontwerp-omgevingsvisie die u vanaf 3 september kunt inzien op www.omgevingsvisie-veldhoven.nl. Tot 14 oktober 2021 kunt u er op reageren.

Online toelichting 7 september

Op dinsdag 7 september 2021 geven we van 19.00 tot 20.00 uur online via Zoom een toelichting op de ontwerp-omgevingsvisie. U kunt ook – via de chat - vragen stellen. U kunt dan direct deelnemen via de groene knop op www.veldhoven.nl/omgevingsvisie. Of ga op www.zoom.us naar de tab ‘join meeting’ en log in met: Meeting ID: 824 1828 8550 en Passcode: 548783

Wat is een omgevingsvisie?

Op 1 juli 2022 krijgen we in Nederland een nieuwe wet: de Omgevingswet. Hierin worden alle wetten en regels over de fysieke leefomgeving (zoals ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water) gebundeld. Ook vraagt de wet van gemeenten om gebiedsgericht na te denken over de toekomst. Dit doen we met de omgevingsvisie: Welke gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn?

Waarom is de omgevingsvisie voor u van belang?

In de omgevingsvisie beschrijven we Veldhoven in 2040. Hiermee geeft de omgevingsvisie richting aan nieuwe initiatieven en plannen. De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in het omgevingsplan, die de huidige bestemmingsplannen vervangt. Dus: heeft u een plan in de fysieke leefomgeving? Dan moet dit plan passen bij de ambities, uitgangspunten en kaders die voor uw plangebied zijn benoemd in de omgevingsvisie.

Omgevingsvisie en hoogbouw

In de omgevingsvisie wordt niet bepaald waar welke hoogten zijn toegestaan of welke eisen daaraan worden gesteld. Dat vraagt namelijk om een uitwerking, die we samen met inwoners, ondernemers en organisaties op gaan pakken. Wel geeft de omgevingsvisie aan waar we binnen Veldhoven willen bouwen (verdichten) en waar meer verstedelijking, zoals hoger bouwen, mogelijk is.

Reageren op ontwerp-omgevingsvisie

Tot en met 14 oktober 2021 kan iedereen schriftelijk of mondeling op de ontwerp-omgevingsvisie reageren door een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze geeft u duidelijk aan over welke onderdelen van de ontwerp-omgevingsvisie u een opmerking heeft en waarom u dat vindt.

  • Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de Gemeenteraad van Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zet op uw brief de datum, uw naam, adres en handtekening. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Regie en Ontwikkeling. Bel daarvoor het verkorte telefoonnummer 14 040.

Inzien ontwerp-omgevingsvisie

De ontwerp-omgevingsvisie kunt u vanaf 3 september digitaal inzien op www.omgevingsvisie-veldhoven.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wilt u de ontwerpvisie op papier inzien? Kom dan naar de balie van het gemeentehuis (Meiveld 1). U kunt het stuk dan in de informatieruimte doornemen. U hoeft hier tijdens de openingstijden van het gemeentehuis geen afspraak voor te maken.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek