Bomen rooien in november

Woensdag 3 november 2021

Deze maand gaan we 62 bomen weg halen. Uit een onderzoek blijkt onder andere dat een aantal bomen voor een deel of helemaal dood zijn. Omdat ze een gevaar kunnen zijn voor de directe omgeving, gaan we deze bomen binnenkort kappen.

In Boomven, Brugven en Lankven staat een boomsoort, die daar niet past. De 4 suikeresdoorns worden veel te groot en geven nu al overlast. Deze bomen halen we weg en vervangen we later door een geschikte boomsoort.

In de groenstrook achter de Alvenberg staan 23 bomen tussen de erfscheiding en sloot van de Heerbaan. Ze zijn van slechte kwaliteit en zorgen voor veel overlast. Ook hebben de bomen boven de grond te weinig ruimte om te groeien. Dit zien we ook aan de achterkant van de woningen aan de Asberg. Daarom halen we die bomen weg.

Ook verwijderen we een aantal bomen in het park bij Zandberg en Tweeberg. Daar komen bomen te staan die op een andere plek in het gebied weg moeten. Ze staan namelijk in de weg bij de aanleg van leidingen en waterberging. Na het rooien, verwijderen we de boomstronken in grasstroken en verhardingen.

Op deze website vindt u een lijst waarop alle bomen staan die we weg halen.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek