Tijdelijke opvang statushouders in De Buitenjan

Maandag 6 december 2021

Veldhoven heeft de intentie om tijdelijk statushouders op te vangen in groepsaccommodatie De Buitenjan. Het gaat om de opvang van maximaal 200 statushouders tegelijkertijd. We willen hier half december 2021 mee starten. Dit is voor de duur van één jaar, met een extra optie voor drie maanden.

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen. Hij of zij heeft inmiddels een vergunning gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Deze mensen verhuizen op korte termijn naar een woning in Veldhoven of een van de 20 andere gemeenten in Zuidoost-Brabant. Ook starten ze met hun inburgering als nieuwe Nederlanders. Tot er een geschikte woning voor hen is gevonden, verblijven ze in De Buitenjan.

Waarom tijdelijke opvang?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft problemen met de opvang van asielzoekers, de asielzoekerscentra (AZC) in Nederland zijn overvol. De instroom van asielzoekers neemt nog steeds toe. En de uitstroom van statushouders naar woningen in gemeenten stagneert.

Overbruggingslocatie

Daarom wil Veldhoven De Buitenjan beschikbaar stellen als overbruggingslocatie voor statushouders. Burgemeester Marcel Delhez: “Met deze overbruggingslocatie helpt Veldhoven om de druk op de overige COA-opvanglocaties te verlichten. Ook voorkomen we een crisisnoodsituatie zoals in 2015, toen asielzoekers in sporthallen en tenten moesten worden opgevangen. Dat is niet menselijk en voor Veldhoven dus niet acceptabel. Ondertussen kunnen alle gemeenten in Zuidoost-Brabant duurzame woonvoorzieningen voor statushouders realiseren.”

Afspraken

Of half december haalbaar is, hangt van verschillende zaken af. We moeten afspraken maken met de gemeenten in de regio. Ook stellen het COA en de gemeente een bestuursovereenkomst vast. Daarnaast overleggen we met alle partijen en organisaties die bij de opvang betrokken zijn. 

De statushouders

De groep bestaat uit gezinnen en alleenstaande statushouders. Burgemeester Delhez: “Zij zijn al gekoppeld aan een van de gemeenten in Zuidoost-Brabant. Zij worden gehuisvest in het bestaande gebouw van De Buitenjan. Het gaat dus alleen om statushouders en eventueel hun gezinsleden, en niet om asielzoekers.”

Op de hoogte blijven

Alle actuele informatie over deze tijdelijke opvang vindt u op www.veldhoven.nl/opvangstatushouders.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek