Registratie aanduiding politieke groepering

Maandag 20 december 2021

Verkiezing gemeenteraad 2022

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Veldhoven heeft op woensdag 15 december 2021 besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Veldhoven.

Politieke groepering: Hart voor Veldhoven

Aanduiding: Hart voor Veldhoven

Uiterlijk 6 dagen na deze publicatie kan een ieder tegen deze beslissing schriftelijk beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek