Bestrijding eikenprocessierupsen gestart

Vrijdag 6 mei 2022

Vanaf 5 mei zijn we gestart met de eerste bestrijdingsronde van de eikenprocessierups. De bomen in het buitengebied worden 's nachts behandeld. Overdag zijn de bomen in de bebouwde kom aan de beurt. Na 1-2 weken volgt een 2e ronde. Dit jaar behandelen we ruim 3.300 eiken. 

Nestkastjes

In de eikenbomen, bij onder andere kinderboerderij De Hazewinkel, MFA Midden en De Run 2000 hebben we nestkastjes voor meesjes opgehangen. Deze vogeltjes voeren hun jongen met allerlei insecten, óók met de eikenprocessierups. Zo helpen ze hopelijk mee met de bestrijding.

Bestrijding met biologische middelen

Sinds 2010 bestrijden we de eikenprocessierups met biologische middelen. Dat doen we als de eikenblaadjes beginnen te groeien. Met een boomnevelspuit spuiten we de bestrijdingsvloeistof zo hoog mogelijk in de bomen.

  • Bestrijding met aaltjes Sterrenlaan: in de eikenbomen aan de Sterrenlaan komen beschermde vlindersoorten voor. We volgen hiervoor de aanwijzingen van de Vlinderstichting en bespuiten deze eikenbomen met aaltjes (een soort miniwormpjes die processierupsen opeten). De eerste bespuiting is waarschijnlijk in de week na Pasen. Dit hangt af van de bladontwikkeling. De tweede bespuiting volgt waarschijnlijk na ongeveer tien werkdagen. Dit gebeurt in de avond of nacht, want alleen dan werkt het middel: als het wordt blootgesteld aan daglicht is het niet of nauwelijks meer actief.
  • Bestrijding met bacteriën op andere plaatsen: de rest van de eikenbomen die we behandelen, bespuiten we preventief met een biologisch bacteriënpreparaat. Dit gebeurt als de bomen een bladbezetting hebben van 30-50%. Afhankelijk van hoe de natuur zich ontwikkelt, is dit eind april, begin mei. De planning is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de bladontwikkeling. De behandeling gebeurt in de kernen/bebouwingen overdag en in de avonduren in het buitengebied.

Het bespuiten in de avonduren kan voor wat geluidsoverlast zorgen, we vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Wegzuigen van nesten

Ook na de preventieve bestrijding kunnen er nog steeds nesten in de eikenbomen komen. In dat geval worden die weggezogen. Nesten in eikenbomen die niet preventief zijn besproeid worden alleen weggezogen op plaatsen waar meerdere mensen er veel last van hebben, zoals langs druk bereden fietsroutes, wandelroutes en bij speelterreinen. Plantsoenstroken en bossingels die tegen erfafscheidingen aanliggen, worden bijvoorbeeld dus niet meegenomen.

Plaatsen van waarschuwingsborden

In bos- en natuur gebieden bestrijden we niet, daar laten we de natuurlijke vijanden hun werk doen. Bij de toegangspaden in bossen en natuurgebieden plaatsen we waarschuwingsborden om de bezoekers te informeren over mogelijke overlast.

Kaart van bomen

Op een interactieve kaart kunt u de gebieden zien waar we bestrijden. Op deze pagina kunt u ook een melding maken van nesten in het openbaar gebied.

Meer informatie

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek