Veldhoven aan Tafel: wat gebeurt daar eigenlijk?

Woensdag 15 juni 2022

Participatie gaat over meedoen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld via werk of dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp of vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken.
Iedereen moet kunnen meedoen: jong of oud, arm of rijk, mensen met of zonder een beperking.

De mensen die in de participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’ (VaT) zitten, vertegenwoordigen alle inwoners van Veldhoven en komen op voor de belangen van kwetsbare groepen in Veldhoven. Zodat ook zij kunnen meedoen.

Om voor de belangen van deze groepen nog beter op te komen zijn vier belangenwerkgroepen ingesteld:

  • jeugd
  • zorg
  • minima
  • senioren

Successen

In de afgelopen maand hebben de belangenwerkgroepen van Veldhoven aan Tafel een aantal successen geboekt. Door hun advies kan de pagina met financiële regelingen voor minima op de website van gemeente Veldhoven makkelijk gevonden worden. Ook is de gemeente gevraagd om voor een prikkelarm uurtje te zorgen op de kermis, dit gaat deze zomer gebeuren.

Opkomen voor alle inwoners van Veldhoven

De participatieraad VaT zet zich dus in samenwerking met de gemeente in voor kwetsbare Veldhovenaren. Daarom horen wij graag van u wat belangrijk is om te verbeteren. Met die kennis geeft VaT advies aan de gemeente. Stuur daarom uw vraag of suggestie voor verbetering via e-mail naar veldhovenaantafel@gmail.com

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek