Graven naar resten Romeinse tijd bij Huysackers

Maandag 12 september 2022

Een team archeologen graaft en onderzoekt sinds maandag 12 september een stuk akker aan de Antwerpsebaan. Dat ligt ten noorden van de wijk Huysackers. Het team verwacht daar vooral sporen te vinden van bewoners uit de Romeinse tijd. Het onderzoek duurt ongeveer 4 weken. Wie dat leuk vindt, kan een kijkje komen nemen.

Het graafgebied is ongeveer even groot als een voetbalveld, namelijk zo’n 0,7 hectare. De archeologen verwachten sporen en vondsten te vinden uit de Romeinse tijd (0 en 400 na Christus).

Bezoek het opgraven

Wie dat leuk vindt, kan een kijkje komen nemen. De route kunt u instellen op Antwerpsebaan 50 in Veldhoven. Het opgraven gebeurt zo’n 100 meter ten noordoosten van dat adres.

Nieuwe woonwijk Bosakker

Tussen de Eindhovensebaan en de Antwerpsebaan wordt momenteel de grond klaargemaakt voor de bouw van de nieuwe woonwijk Bosakker. Daarom is de grond vooraf onderzocht. Bij dat onderzoek zijn sporen van bewoning uit de Romeinse tijd gevonden. Een team archeologen onderzoekt deze sporen nu verder tijdens een opgraving. Het team werkt voor advies- en onderzoeksbureau Vestigia uit Amersfoort.

Eerdere ontdekkingen Huysackers

Er zijn al eerder heel vroeg bewoonde plekken opgegraven in Veldhoven. Bijvoorbeeld tussen 2016 en 2020 in Huysackers. Het onderzoeksgebied was toen in totaal 18 hectare groot (ruim 25 voetbalvelden). Archeologen groeven naar nederzettingen waar mensen woonden van de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen. Dat is een lange periode die duurde van ongeveer 1500 vóór Christus tot 1250 na Christus. Er kwam uit het opgraven een klein maar bijzonder grafveldje tevoorschijn uit de Vroege Middeleeuwen, aangelegd tussen 600 en 700 na Christus. In 2023 komt hierover een tentoonstelling in museum ’t Oude Slot.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek