Hoorzitting Commissie voor de bezwaarschriften 12 januari 2023

Dinsdag 3 januari 2023

De Commissie voor de bezwaarschriften houdt donderdag 12 januari 2023 een openbare hoorzitting.

19.30 uur:
Hoorzitting over het bezwaarschrift tegen een collegebesluit, verzonden op 21 juni 2022, waarbij een omgevingsvergunning voor het realiseren van 40 koopappartementen (De Run 5601) is verleend.

De commissie hoort de indiener(s) van een bezwaarschrift, eventuele andere belanghebbenden en het gemeentebestuur, in elkaars aanwezigheid. De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor inlichtingen over deze hoorzittingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie tijdens kantooruren via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek en het aantal personen dat de zitting bijwoont uiterlijk maandag 9 januari 2023 telefonisch door via telefoonnummer 14 040.

Let op!De hoorzitting die gepland stond voor donderdag 12 januari 2023 om 20.00 uur is verplaatst naar donderdag 23 februari 2023 om 19.30 uur. De hoorzitting gaat over het bezwaarschrift tegen een collegebesluit waarbij een verleende omgevingsvergunning ambtshalve is ingetrokken (De Run 6814).

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek