Nieuwjaarstoespraak burgemeester Delhez

Vrijdag 6 januari 2023

Burgemeester Marcel DelhezLees hieronder de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Marcel Delhez bij de nieuwjaarsontmoeting van 5 januari 2023.

Laten we Veldhoven warm houden

Beste inwoners, ondernemers, bestuurders en iedereen hier aanwezig die Veldhoven op welke manier dan ook een warm hart toedraagt. Fijn dat u hier bent om elkaar – in levende lijve! - te ontmoeten. We kijken terug op het jaar dat achter ons ligt, en vooral vooruit naar wat komen gaat.

In bestuurlijk opzicht was 2022 een bijzonder jaar. Zo koos u in maart een nieuwe gemeenteraad en er werd een nieuw college gevormd. Dat college staat samen met de gemeenteraad voor een flinke opgave als gevolg van de schaalsprong zoals we dat noemen. En dat betekent een enorme groei in alle facetten: zorg, wonen, werken, verkeer, gezondheid, onderwijs en zo zijn er nog meer thema’s te noemen. En tegelijkertijd is er ondanks die groei en ondanks een laag werkloosheidscijfer, sprake van armoede, eenzaamheid en mentale kwetsbaarheid. Dat is een unieke ongekende situatie, en moeilijk met elkaar te rijmen. Dat stelt ons voor een flinke uitdaging waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Want Veldhoven is echt een heerlijke gemeente om te wonen, te werken en te verblijven.

De mensen zijn hecht met elkaar. Waar je ook woont, in Zeelst, Oerle, Veldhoven-Dorp, Meerveldhoven, of een van de andere mooie plekken, het maakt niet uit. Mensen zijn er voor elkaar en kijken naar elkaar om. Gelukkig maar, denk ik dan. Want ook in Veldhoven hebben we te maken met eenzaamheid, ondermijning, stijgende energieprijzen, woningnood en een klimaatcrisis. Dan is het goed te weten dat we er hier in Veldhoven zijn voor elkaar. Dus ook voor de mensen die hier in de Buitenjan verblijven en de Oekraïners die we onderdak bieden bij de mensen thuis. 

…En soms schuurt het ook. Zelfs waar het goed gaat. We hebben in Veldhoven te maken met een groot techbedrijf waar we hartstikke trots op mogen zijn. Een bedrijf dat er samen met ons mkb voor zorgt dat Veldhoven die enorme economische groei doormaakt. Maar hoe gaan we als gemeenschap om met die harde groei? Hoe zorgen we dat Veldhoven het Veldhoven blijft zoals we het graag zien? Een stad die fijn blijft om in te wonen. De stad met het dorpse karakter, die Stad van dorpen.

Hoe houden we welvaart en welzijn met elkaar in balans? Het gesprek over die brede welvaart zullen we het komend jaar nog zeker met elkaar voeren, binnen Veldhoven maar ook daarbuiten met de regio. Onze positie in de regio is namelijk van belang; Veldhoven heeft een vooraanstaande positie in de economisch groei van Nederland. De Elsevierpublicatie (in december) over het onderzoek naar economische toplocaties onderschrijft dat nog eens: Veldhoven voert de lijst Top-50 Industrie in Nederland aan.

Binnen en buiten onze gemeente zullen we daar dus nog de nodige gesprekken over voeren, misschien zelfs discussies. Dat is ook goed, het is goed dat de verschillende meningen worden gedeeld. En dat we het niet altijd met elkaar eens zijn, hoort juist bij een democratie als de onze.

Een paar uur vliegen hiervandaan kan dat al niet. Oorlog in Oekraïne. Onderdrukking van vrouwen in Iran. Meisjes in Afghanistan die geen onderwijs meer mogen volgen. En veel landen in de wereld waar een inclusieve samenleving nog heel ver te zoeken is. We hebben het allemaal meegekregen het afgelopen jaar. Dus we mogen er trots op zijn dat we hier van mening mogen verschillen en onszelf mogen zijn. En ook al vliegen spreekwoordelijk de vonken er soms zelfs van af, we blijven respectvol en hebben begrip voor elkaar. Dat past bij ons.

In Veldhoven zoeken we elkaar ook altijd weer op, drinken we samen een kop koffie en maken we het gezellig met elkaar. Laten we dat zo houden. Laten we ook in 2023 onze democratie samen bewaken, want we weten dat het ook mis kan gaan. Zelfs dicht bij huis. We mogen onze mening geven, we mogen demonstreren, maar we hebben elkaars grenzen, rechten en veiligheid te respecteren!

Zoiets als bijvoorbeeld brandstichting in een religieus centrum hoort hier niet thuis. Net als iedere andere vorm van geweld. Daar wil ik heel stellig over zijn. We moeten altijd kunnen vertrouwen op een veilig thuis en een veilige omgeving. Dat is een belangrijke basis voor een mooi Veldhoven. Net zoals die andere basisbehoeftes: eten, drinken, een dak boven je hoofd en warmte, figuurlijk maar ook letterlijk. De feestdagen zijn net achter de rug. Ik hoop dat het voor u momenten van liefde, geluk en warmte waren. Maar er zijn ook Veldhovenaren die weliswaar elkaar hadden, maar fysiek in de kou hebben gezeten. Simpelweg omdat de energiekosten voor hen niet of nauwelijks te betalen zijn.

En zo las ik een bericht over De Voedselbank: begin vorig jaar waren al zo’n 100 Veldhovense gezinnen afhankelijk van De Voedselbank. Kunt u zich dat voorstellen? Dat u een bord met warm eten – voor u en uw gezin – gewoon niet meer kunt betalen? En bent u het met me eens als ik zeg dat 100 gezinnen, er 100 te veel zijn? Hoe vreselijk is het dan om te weten dat het afgelopen november inmiddels om bijna 150 gezinnen ging. Dat is onvoorstelbaar in een welvarende samenleving als de onze! Er is dus werk aan de winkel.

Als gemeente doen we er alles aan om de mensen die dat nodig hebben, de juiste hulp te geven. En niet alleen de gemeente doet dat. Ik noemde zojuist al de Voedselbank, maar we mogen ons in Veldhoven gelukkig prijzen met heel veel maatschappelijke organisaties en verenigingen die de helpende hand bieden op welke manier dan ook.

Die hulp is mogelijk, mede dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers.

U, die uw moeder helpt met de boodschappen…
U, die elke week op bezoek gaat bij de buurman…
U, die het neefje van school haalt en met hem een kop thee drinkt…
U, die elke week langs de lijn een team staat te coachen…
U, die de zieke oom dagelijks verzorgt…
U, die een tiener helpt met huiswerk omdat het thuis even niet zo lekker gaat…
Jullie allen bedank ik uit de grond van mijn hart. Jullie vormen het cement van onze samenleving en zijn daarom onmisbaar.

Ja, we staan voor grote uitdagingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we ons allemaal blijven inzetten voor elkaar, met het kleine of het grote gebaar, we Veldhoven in 2023 een nog betere plek kunnen maken om te wonen, te werken en met elkaar samen te leven. En dat stemt mij hoopvol als we kijken naar de toekomst.

De toekomst. “De toekomst hangt af van wat u nu aan het doen bent”. Wijze woorden van Gandhi. De toekomst hangt af van wat u nu aan het doen bent… Alles wat we nu doen laat iets achter en betekent iets voor de generaties na ons. Dus laten we verantwoord omgaan met de wereld om ons heen en met ons Veldhoven. Dat vraagt ook van ons dat we samen goed nadenken over de gemeente die we in de toekomst willen zijn. Dat vraagt om vooruit te kijken en daar hebben we uw hulp bij nodig. Ambtenaren, bestuurders en de samenleving gaan komend jaar samen hierover in gesprek. De samenleving in volle breedte: ondernemers, inwoners, sportverenigingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties, noem maar op.

We zoeken antwoord op de vraag hoe we met de grote uitdagingen omgaan en hoe het Veldhoven van de toekomst eruitziet. Daar heeft u ongetwijfeld ideeën over en die horen we graag. We zullen u hiernaar vragen. Zo kunnen we samen werken aan een toekomstvisie, want Veldhoven kijkt verder.

En daarmee wil ik graag afsluiten. Ik wens u, mede namens het college en de gemeenteraad een heel mooi… maar vooral gezond, liefdevol en gelukkig 2023 toe. Laten we samen verder kijken dan we ooit gedaan hebben en de balans zoeken tussen welvaart en welzijn. Laten we Veldhoven warm houden!

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek