Verkiezing van de leden van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel

Dinsdag 24 januari 2023

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Veldhoven maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant en de verkiezing voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel op woensdag 15 maart 2023 een kiezer bij volmacht mag stemmen binnen het kiesgebied.

Machtiging door schriftelijke aanvraag van een volmachtbewijs

 1. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u gratis formulieren verkrijgen voor een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren kunt u ook downloaden via www.veldhoven.nl/verkiezingen.
 2. Een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op maandag 30 januari 2023 als kiezer staat geregistreerd. Een kiezer die een kiezerspas heeft, kan geen schriftelijke volmacht aanvragen.
 3. Een gemachtigde voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant moet op maandag 30 januari 2023 als kiezer voor dit orgaan geregistreerd staan. Een gemachtigde voor de verkiezing van het algemeen bestuur van waterschap De Dommel moet op maandag 30 januari 2023 als
 4. kiezer voor dit orgaan geregistreerd staan. Bij deze gecombineerde verkiezing moet u dus extra opletten of de door u aan te wijzen gemachtigde wel voldoet aan de voorwaarde dat deze kiesgerechtigd is voor dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 6. Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. Een kiezer kan een ander die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. Het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas moet door de kiezer worden voorzien van zijn/haar handtekening. Na het invullen van de gegevens van de gemachtigde plaatst ook deze zijn/haar handtekening op dit volmachtbewijs.
 3. De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas over aan de gemachtigde.
 4. De kiezer geeft ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde. Deze kopie moet getoond worden aan de voorzitter van het stembureau wanneer hij/zij het volmachtbewijs overhandigd.
 5. Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas of kiezerspas worden omgezet in een volmachtbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde.
 6. De verleende volmacht door overdracht van de stempas of kiezerspas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Veldhoven maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van:

 • de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant op woensdag 15 maart 2023 een kiezer mag stemmen in een willekeurig stembureau binnen de provincie Noord-Brabant én
 • de leden van het algemeen bestuur van  Waterschap De Dommel op woensdag 15 maart 2023 een kiezer mag stemmen in een willekeurig stembureau binnen het waterschap De Dommel.

Schriftelijke aanvraag

 1. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u gratis formulieren verkrijgen voor een schriftelijke aanvraag om in een willekeurig stembureau in de provincie Noord-Brabant of het waterschap De Dommel te mogen stemmen. Deze formulieren kunt u ook downloaden via www.veldhoven.nl/verkiezingen.
 2. Een schriftelijke aanvraag om met een kiezerspas te stemmen moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Een kiezer voor wie al een volmachtbewijs is afgegeven om te stemmen, kan geen kiezerspas aanvragen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas.

Mondelinge aanvraag

 1. Tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023, 12.00 uur kan een kiezer, die geregistreerd staat als kiezer bij de gemeente Veldhoven, zich melden bij de publieksbalie om een kiezerspas aan te vragen.
 2. Wanneer al een stempas is ontvangen moet deze bij de aanvraag overhandigd worden.
 3. Een kiezer voor wie al een volmachtbewijs is afgegeven om te stemmen, kan geen kiezerspas aanvragen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer de kiezerspas.

Let op!Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Vergeet u de kiezerspas en uw identiteitsbewijs niet als u gaat stemmen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:

Afdeling Burgerzaken
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek