Hoorzitting Commissie voor de bezwaarschriften 23 februari 2023

Donderdag 16 februari 2023

De Commissie voor de bezwaarschrift en houdt donderdag 23 februari 2023 de volgende openbare hoorzitting:

19.30 uur:
Hoorzitting over het bezwaarschrift tegen een collegebesluit waarbij een verleende omgevingsvergunning ambtshalve is ingetrokken (De Run 6814).

De commissie hoort de indiener(s) van een bezwaarschrift , eventuele andere belanghebbenden en het gemeentebestuur, in elkaars aanwezigheid. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor inlichtingen over deze hoorzitting kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie via telefoonnummer 14 040.

Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek en het aantal personen dan uiterlijk maandag 20 februari 2023 telefonisch door via telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek