Start werkzaamheden nieuwe fietsverbinding De Run – HTC

Donderdag 23 februari 2023

27 februari is het zover, dan beginnen we aan het fietspad op de Run 4200. Het fietspad wordt breder, we maken ruimte voor opstelstroken en we verschuiven de rijbaan. Dat doen we vanaf het kruispunt met De Run 4500 (bij Maxima Medisch Centrum) tot aan de onderdoorgang A2/N2 (Ulenpas). Aan de noordkant van de weg maken we een wandelstrook, zodat er in de pauze ook op het bedrijventerrein prettig gewandeld kan worden. Niet alleen boven de grond, maar ook onder de grond wordt dit deel van de Run 4200 vernieuwd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM-infra BV.

Werkvak 0 fase A: maandag 27 februari tot en met vrijdag 21 april 2023

We werken in vijf werkvakken en we beginnen met werkvak 0. Werkvak 0 is opgedeeld in 2 verschillende fases, A en B. Het werkvak start op maandag 27 februari en duurt tot en met vrijdag 21 april. In dit werkvak voeren we voorbereidende werkzaamheden uit zoals opbreek- en rioolwerkzaamheden. De nutsbedrijven vervangen de kabels en leidingen voordat BAM-infra BV met dat werk kan beginnen.

We starten met fase A

In fase A verbreden we het fietspad aan de zuidkant van de Run 4200 bij de fietstunnel onder de N2/A2. Daardoor kan het verkeer later de tijdelijke rijbaan gebruiken als we werken aan werkvakken 1 tot en met 4. Ondertussen werken we aan het riool en zijn de nutspartijen aan het werk met de kabels en leidingen bij kruising De Run/Ulenpas. Op 3 april starten we met fase B. In deze fase voert BAM-infra reconstructiewerkzaamheden uit zoals funderingswerk en aanleggen van het riool. Meer daarover leest u volgende maand in het Veldhovens Weekblad, op de website en op social media.

Weg dicht voor doorgaand verkeer, bedrijven bereikbaar

De Run 4200 van en naar Kempenbaan-Oost sluiten we af voor doorgaand verkeer ter hoogte van de kruising De Run/ Ulenpas. De bedrijven aan de Run 4200 blijven bereikbaar. Het fietspad blijft tijdens deze periode in twee richtingen wel open.

Omleidingsroute

Het doorgaand verkeer leiden we tijdens de werkzaamheden om, zodat de hinder beperkt blijft. Het bedrijventerrein De Run is alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Volg het project via de BouwApp

Download gratis de BouwApp op uw mobiele telefoon door de QR-code te scannen of download de app via de Appstore. Zoek in de app op projectnaam ‘Fietsroute De Run HTC-VHV’, open het project en klik op ‘volgen’. Via deze app blijft u makkelijk op de hoogte van de planning, faseringen, bereikbaarheid en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met BAM-infra opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

Meer weten of vragen

Kijk op de pagina Nieuwe fietsverbinding De Run - HTC voor meer informatie over het ontwerp, waarom we dit deel van De Run 4200 vernieuwen en de planning.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek