Omvormen grasvelden naar kruidenrijke bermen

Dinsdag 7 maart 2023

Dit voorjaar gaan we enkele grasvelden en grasstroken veranderen in een kruidenrijke berm. Het gaat meestal om (delen van) gazons, die we nu wekelijks maaien en die niet gebruikt worden voor recreatie.

Eerst halen we de grasmat weg. Daarna wordt de grond vlak gemaakt en kunnen we de kruidenmengsels inzaaien.

Biodiversiteit

Bloemen en kruiden zijn voor insecten heel belangrijk. Ze voeden zichzelf en hun nakomelingen met nectar en stuifmeel. Om de insecten te helpen wordt bloem- en kruidenrijk grasland aangelegd; Hierdoor neemt de biodiversiteit toe. Biodiversiteit leidt tot een betere leefomgeving. Afhankelijk van de groei maaien we deze velden of stroken 1 – 2 x per jaar en ruimen we het maaisel op. Door deze vorm van groenbeheer behouden en vergroten we de ecologische waarde.

Kruidenrijke bermen

De kruidenrijke bermen leggen we aan op de volgende plaatsen:

  • Park Vogelzang, achter woningen De Hovenier en De Steenzager, 3.400 m2.
  • Sterrenlaan, langs het voetpad tussen Brocxpad en Abdijtuinen, 8.300 m2.
  • Europalaan, langs het fietspad tussen Sondervick en Rapportstraat, 4.100 m2.
  • De Uilenburg/De Goolder, langs de wandelpaden in de groenzone tegen de Heerbaan, 2.200 m2.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek