Voorlopig ontwerp speelterrein De Vlierbeek ter inzage

Woensdag 15 maart 2023

De speeltoestellen op het speelterrein aan De Vlierbeek zijn oud en versleten. Daarom wordt het speelterrein opnieuw ingericht. Hiervoor is een plan gemaakt. U kunt dit plan twee weken bekijken.

Algemene uitgangspunten

Het speelterrein is verouderd. Samen met bewoners is nagedacht over een ontwerp van een nieuw speelterrein. Het doel van dit ontwerp is een veilige plek te maken waar de kleinste kinderen (tot 12 jaar) kunnen spelen in een groene omgeving.

Het plan bekijken

Het plan ligt van 15 tot en met 29 maart ter inzage. U kunt dit bekijken op de wijkpagina Cobbeek/Centrum. Ook ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het opvragen bij de receptie. Iedereen kan tijdens deze inzageperiode het plan bekijken en erop reageren. Stuur uw reactie uiterlijk 29 maart per post naar de afdeling Beheer en Realisatie, cluster Planvorming of met een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Vermeld als onderwerp altijd: ‘reactie speelterrein De Vlierbeek’. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het cluster Planvorming, bereikbaar via telefoonnummer 14 040.

Vervolg

Nadat iedereen de kans heeft gehad om het plan te bekijken en erop te reageren, wordt het plan definitief gemaakt. We verwachten het nieuwe speelterrein in het najaar van 2023 in te richten.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek