Hoe vraagt u een lintje aan?

Dinsdag 2 mei 2023

Dit jaar ontvingen negen Veldhovenaren een Koninklijke onderscheiding voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving. U leest er over in het Lintjesnieuws in deze krant. Het krijgen van een Koninklijke Onderscheiding is een hele eer. Kent u ook iemand die een lintje verdient? Iemand die u het van harte gunt? Zet ù zich dan in voor die inwoner en vraag een onderscheiding aan. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2024 is gestart. U kunt tot 1 juli 2023 een aanvraag indienen.

Stel, u kent iemand die zich al jarenlang inzet voor de samenleving. Iemand die het verdient om eens in het zonnetje te worden gezet. U wilt zich voor die persoon inzetten en een aanvraag voor een lintje doen. Maar waar moet u beginnen? Graag leggen wij kort de stappen aan u uit.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding gelden de volgende voorwaarden:

 • onbesproken gedrag (een onderzoek naar het verleden is onderdeel van de procedure);
 • maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten voor het verenigingsleven, mantelzorg);
 • langdurige en intensieve inzet (minimaal 15 jaar aaneengesloten, minimaal 6 uur per week);
 • nog steeds actief zijn, of de activiteiten pas in het afgelopen half jaar hebben beëindigd;
 • continuïteit: de activiteiten omvatten een aaneengesloten periode;
 • belangeloos: betrokkene ontvangt géén vergoedingen. 

Voor u kunt aanvragen

 1. Ga naar www.veldhoven.nl/koninklijke-onderscheiding en vul het ‘Verzoekformulier Koninklijke onderscheiding’ in.
 2. Een gemeenteambtenaar beoordeelt uw verzoek en neemt telefonisch contact met u op.
 3. U ontvangt het ‘Voorstelformulier Koninklijke onderscheiding’ als er voldoende aanleiding voor een aanvraag is. Voor de Lintjesregen 2024 moet uw voorstel vóór 1 juli 2023 binnen zijn bij de gemeente. Alleen complete, volledig ingevulde voorstelformulieren met bijbehorende bijlagen worden in behandeling genomen.

U bent aan zet

Begin met informatie te verzamelen over zijn of haar verdiensten. Verzamel gegevens die onder andere de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat heeft de kandidaat gedaan, voor welke organisatie(s)?
 • Welke periode is dat geweest (jaartallen)?
 • Hoeveel tijd is de kandidaat daarmee kwijt, per week, maand of jaar?
 • Kreeg de kandidaat daar al dan niet een vergoeding voor?

Geheim bewaren!

Het is de bedoeling dat degene die u wilt voordragen van niets weet, het moet een verrassing zijn. Doe dus uw best om de nodige informatie in het geheim te verzamelen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure? Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of neem contact op met het secretariaat van de burgemeester via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek