Praat mee over de toekomst van het Citycentrum

Woensdag 24 mei 2023

Het centrum van Veldhoven is van iedereen, dus ook van u. Wilt u meedenken over de toekomst van ons Citycentrum? Kom dan naar de informatiesessies op en rondom het Meiveld op maandag 5 en zaterdag 10 juni.

Stel u zich voor: een Citycentrum als een aantrekkelijk centrumgebied dat uitnodigt tot verblijven. Daar waar iedereen prettig woont, van jong tot oud, van hier en van verder. Met meer woningen en meer centrumbewoners, winkels maar meer en gezellige horeca in een groenere omgeving. Levendigheid, zowel overdag als ’s avonds en voorzieningen die verschillende mensen samenbrengen. Van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’ dus.

Gesprek met Veldhoven: Masterplan Citycentrum en Mobiliteit

Op maandag 5 juni van 13.00 – 19.30 uur en op zaterdag 10 juni van 12.00 – 16.00 uur is iedereen van harte welkom op en rondom het Meiveld in het Citycentrum. Praat mee over het Masterplan Citycentrum en maak kennis met mobiliteit.

Registreer en praat mee!

We maken ook gebruik van ons nieuwe online platform. Vanaf 5 juni stellen we u hier vragen over de toekomst van het Citycentrum. U  kunt dan zelf bepalen wanneer u reageert. Ga naar de website Ons Veldhoven.

Volgende stap

Wat daarvoor nodig is, stond in 2021 centraal bij de verkenning naar de toekomst van het Citycentrum. In een volgende stap maken we de ambities uit de verkenning een stap concreter met een Masterplan. Ook de omgevingsvisie Veldhoven en ander gemeentelijk beleid doen uitspraken die belangrijk zijn voor het toekomstige centrum. Over wonen bijvoorbeeld, over winkelen, bereikbaarheid en over groen. Bij de vraag hoe we alle gemeentelijke ambities voor het Citycentrum een stap verder kunnen brengen, is uw inbreng enorm waardevol.

Verdiepende werksessies

We nodigen u daarnaast uit om actief mee te praten in kleiner gezelschap. Daarvoor organiseren we verdiepende werkbijeenkomsten op woensdag 14 juni en donderdag 13 juli. Beide dagen zijn er twee bijeenkomsten, één eind van de middag en één begin van de avond. Op 13 juli werken we verder met de opbrengst van 14 juni. Wilt u hieraan actief meedoen? Geef je dan uiterlijk zondag 11 juni op door een e-mail te sturen naar gemeente@veldhoven.nl. Vermeld als onderwerp: Masterplan Citycentrum. Je ontvangt daarna van ons een bericht met meer informatie.

Een masterplan voor uitgangspunten

De ambities voor het centrum van Veldhoven zijn op hoofdlijnen vastgesteld. Hoe het centrum gaat veranderen, weten we nu nog niet. Daarom maken we een Masterplan. Hierin staan concrete uitgangspunten met voorbeelden van hoe de toekomstige kaart van het  centrum eruit kan zien. Maar ook waar winkels, wonen, (culturele) voorzieningen, horeca, groen en meer een plek kunnen krijgen. Dit vullen we aan met een ontwikkelstrategie: welke stappen zijn nodig om ervoor te zorgen dat we alle uitgangspunten ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Het Masterplan is nog geen ontwerp voor een bouwplan.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek