Werken aan afvalscheiding in de hoogbouw

Woensdag 30 augustus 2023

Er gaat bij hoogbouwlocaties iets veranderen met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E). De gemeente start een proef om dit afval gescheiden op te halen. Tot nu toe gooien bewoners van appartementencomplexen hun GFT+E nog gewoon bij het restafval. Dat is zonde, want dat afval belandt in de verbrandingsoven. Daarmee gaan heel veel grondstoffen verloren die nog prima gebruikt kunnen worden. Bovendien kost verbranding van restafval veel meer dan verwerking van GFT+E.

Gratis GFT+E bakje en afvalzakjes 

De gemeente Veldhoven start daarom in september met een proef op vier hoogbouwlocaties om te kijken hoe bewoners GFT+E beter kunnen scheiden. Zij ontvangen van de gemeente gratis een keukenbakje met biologisch afbreekbare afvalzakjes. Die zijn te gebruiken voor het verzamelen van GFT+E. Bij de vier proeflocaties komt een speciale container te staan waar bewoners hun afvalzakjes in kunnen gooien. We plaatsen deze begin september. 

Om welke locaties gaat het? 

Nu hoeft nog niet iedereen die in een hoogbouwwoning woont het GFT+E afval te scheiden. Om te kijken wat de beste manier is om dat in appartementencomplexen wel te doen, start de gemeente eerst met een proef op vier hoogbouwlocaties, te weten:

  • Hoogbouw Rapportstraat
  • Hoogbouw Lei 1 t/m 69
  • Hoogbouw Abdijtuinen (101 t/m 176)
  • Hoogbouw Struweel

Alleen de bewoners van de aangewezen proeflocaties komen in aanmerking voor een gratis keukenbakje.

Alleen voor GFT+E

Het is niet de bedoeling dat het keukenbakje en de afvalzakjes voor andere dingen worden gebruikt dan voor het scheiden van GFT+E. U mag er dus geen plastic of ander afval in stoppen. De proef duurt tot januari 2024. Bewoners van de proeflocaties kunnen dan via een vragenlijst aangeven hoe het gaat met de GFT+E scheiding. De antwoorden worden meegenomen in de aanpak om GFT+E scheiding in alle hoogbouwlocaties in Veldhoven in te voeren.

In heel Europa

Binnen de Europese Unie is afgesproken dat alle EU-landen hun groente-, fruit- en tuinafval en etensresten gescheiden gaan ophalen, ook bij appartementencomplexen. De Europese regels zijn vertaald in Nederlandse regels. Daaraan moet de gemeente vanaf 2024 voldoen.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek