Vogelakkers in bloei

Vrijdag 1 september 2023

Vogels en kleine zoogdieren vinden in de lente en de zomer meestal genoeg voedsel. Als de herfst en vooral de winter aanbreken, wordt dat moeilijker. Daarom zaait de gemeente jaarlijks ongeveer 10 hectare vogelakkers in met bladrammenas en graanmengsels. Bladrammenas zorgt voor bemesting, vangt stikstof op en beschermt tegen verstuiving van de grond. De graanmengsels zorgen voor voedsel in de herfst en winter voor allerlei akkervogels (keep, vink, groenling, patrijs, fazant) en kleine zoogdieren (muizen, marterachtigen). Patrijs en fazant zijn in het agrarische gebied bijna uitgestorven door de intensieve landbouw. De vogelakkers geven deze vogels een steuntje in de rug. De muizen trekken daarnaast dag- en nachtroofvogels aan.

Biodiversiteit

Al deze dieren hebben profijt van de biodiversiteit op de vogelakkers. Het inzaaien verbetert de natuurlijke leefomgeving van vogels en andere dieren en vergroot hun overlevingskansen. De gemeente zaait langs de akkerranden ook akkerbloemen. Daar profiteren insecten van, die weer als voedsel dienen voor vogels. Na de winter bewerken we de akkers opnieuw en zaaien we ze weer in.

Vogelakker graanmengsel bestaat dit jaar uit:

 • Boekweit
 • Zonnebloem
 • Luzerne
 • Haver
 • Rogge
 • Zomergerst

De randen van de graanmengselakkers zijn door gezaaid met akkerkruiden/bloemen zoals:

 • Lijnzaad
 • Korenbloem
 • Klaproos
 • Gele ganzenbloem
 • Bolderik

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek