Plannen Dreef en Lange Mees ter inzage

Woensdag 6 september 2023

Er is hard gewerkt aan de herinrichting van twee gebieden: omgeving Dreef (Dreef, Kleine Dreef, Genderstraat en tussenliggende straten) en omgeving Lange Mees (vanaf Lange Mees tot De Witstraat en vanaf Merefeltstraat tot Burgemeester van Hoofflaan). De ontwerpen kunt u nu bekijken.

De plannen zijn gemaakt in samenspraak met bewoners/bedrijven binnen het plangebied.

De plannen bekijken

De ontwerpen liggen tot maandag 16 oktober ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Veldhoven. U kunt tijdens de openingstijden terecht en hoeft geen afspraak te maken.

Online inzien

  • Het ontwerpplan van Lange Mees en omgeving is ook hier online te bekijken op deze webpagina.
  • Het ontwerpplan van Dreef en omgeving bekijkt u hier online.

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen in deze periode op de ontwerpplannen reageren. Stuur uw reactie per post aan:
College van Burgemeester en Wethouders
Meiveld 1
5501 KA  Veldhoven

Vermeld in uw brief bij het onderwerp ‘Zienswijze ontwerpplan Herinrichting Dreef e.o.’ of ‘Zienswijze ontwerpplan Herinrichting Lange Mees e.o.’.

Vervolg

Na de periode van terinzagelegging beoordelen we alle reacties. Het is mogelijk dat het ontwerpplan dan wijzigt. Het aangepaste ontwerp wordt, met de lijst van zienswijzen en hun beoordeling, voorgelegd aan het College van burgemeester en wethouders. Als het college het aangepaste ontwerpplan definitief vaststelt, is geen bezwaar meer mogelijk.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek