Informatiebijeenkomst ontwerpplan Peter Zuidlaan - Julianastraat

Dinsdag 19 september 2023

Op maandag 2 oktober van 19.00 - 21.00 uur bent u van harte welkom in het Mikrocentrum om het ontwerpplan voor de Peter Zuidlaan - Julianastraat te komen bekijken.

Op deze avond zijn specialisten van de gemeente Veldhoven en ingenieursbedrijf RA+ aanwezig. Zij geven uitleg over het ontwerp en beantwoorden graag uw vragen. U hoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon binnenlopen.

Ontwerpplan ter inzage

Kunt u niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Het ontwerpplan ligt van 22 september tot en met 2 november 2023 ter inzage. U kunt het ontwerpplan ‘Peter Zuidlaan - Julianastraat’ inzien in de informatieruimte van het gemeentehuis (Meiveld 1) en digitaal bekijken op de website van gemeente Veldhoven. Tegen deze conceptversie van het definitief ontwerpplan (DO) kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Kijk hiervoor op de pagina 'Project vernieuwing Peter Zuidlaan - Julianastraat'.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

We willen betere fietsroutes door Veldhoven en minder doorgaand verkeer door Zeelst. Daarom gaan we de Peter Zuidlaan en de Julianastraat vernieuwen en aan elkaar verbinden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ‘Peter Zuidlaan - Julianastraat’ ligt tot en met 12 oktober ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien en uw mening geven. Dit kan in de informatieruimte van het gemeentehuis of digitaal via de pagina 'Project vernieuwing Peter Zuidlaan - Julianastraat'.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek