Aanvragen energietoeslag 2023

Maandag 8 januari 2024

Omdat de energieprijzen nog hoog blijven, krijgen mensen met een laag inkomen een energietoeslag van maximaal € 800,-. Op dit moment hebben in Veldhoven al zo’n 1600 huishoudens de energietoeslag automatisch ontvangen. Heeft u de energietoeslag niet gekregen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? U kunt deze nu aanvragen via onze website.

Wat verstaan wij onder een laag inkomen? Dat zijn inkomsten tot 130% van het sociaal minimum. Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag tellen we niet mee als inkomen. Ook kijken we bij deze regeling alleen naar het inkomen en niet naar vermogen. Het kan per persoonlijke situatie verschillen wat het sociaal minimum is.

Hoe kan ik energietoeslag aanvragen?

Op onze pagina Energietoeslag staat een digitaal aanvraagformulier. Vooraan in het formulier staat welke bijlagen u nodig heeft voor de aanvraag. Zorg dat u deze bij de hand heeft als u het formulier invult.

Kunt u de aanvraag niet digitaal doen?

Heeft u moeite met het online aanvragen van de energietoeslag? U kunt een papieren aanvraagformulier met uitleg ophalen bij de receptie van het gemeentehuis (Meiveld 1). U kunt ook bellen naar het verkorte telefoonnummer 14 040. Wij sturen het aanvraagformulier dan op.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?

Er zijn een aantal uitzonderingen. U krijgt geen energietoeslag als u:

  • jonger bent dan 21 jaar;
  • studeert en studiefinanciering krijgt of kunt krijgen;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) en géén directe kosten voor energie betaalt;
  • in detentie verblijft of moet verblijven;
  • dak- of thuisloos bent;
  • op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
  • inwoont bij uw ouders of bij anderen (kamerbewoners uitgezonderd);
  • al een energietoeslag heeft ontvangen van een andere gemeente (bijvoorbeeld bij verhuizing).

Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag en heeft u toch grote problemen met het betalen van de energierekening? Neem dan contact met de afdeling Werk en Inkomen via telefoonnummer 14 040 of gemeente@veldhoven.nl. Mogelijk komt u in aanmerking voor andere regelingen.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek