Bomen rooien

Dinsdag 23 januari 2024

Binnenkort worden 83 bomen gerooid op verschillende plaatsen in Veldhoven. Het gaat om bomen die niet meer levensvatbaar zijn of onveilig voor de omgeving. De werkzaamheden zijn in maart klaar, voor het broedseizoen begint. We bekijken daarna welke bomen we gaan vervangen. Dit gebeurt dan in het voor- of najaar.

In het najaar 2023 onderzochten boomspecialisten ongeveer 8600 bomen in Veldhoven. Er is gekeken naar conditie, kwaliteit, gevaarlijk dood hout, stabiliteit en snoeibehoefte. De meeste bomen zijn gezond. Maar er zijn ook bomen met een zeer slechte conditie. Sommige bomen staan niet meer stabiel. Andere hebben ziektes of andere gebreken. Ook waren er bomen die nader moesten worden onderzocht. Dat is gebeurd met speciale apparatuur die instabiliteit en verrotting in beeld kan brengen. Uiteindelijk worden 83 bomen gekapt. In grasstroken en verhardingen verwijderen we de boomstronk.

Meer informatie

Wilt u weten waar de bomen staan die worden gekapt? Kijk voor een overzichtskaartje op de webpagina boom kappen.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek