Bouwen aan de visie van Veldhoven

Dinsdag 6 februari 2024

Er gebeurt veel in en om Veldhoven. De samenleving wordt steeds internationaler en de (economische) groeimogelijkheden nemen toe. Dat vraagt om een blik vooruit. Van inwoners, ondernemers, partners en het bestuur van de gemeente. Daarom is besloten een visie op Veldhoven te maken. Deze visie helpt om nu én in de komende jaren – met de blik op de toekomst – keuzes te maken die goed zijn voor Veldhoven.

Voor de visie op Veldhoven is uitgebreid veldwerk gedaan in de zomer. Misschien bent u ons tegengekomen op de kermis Zeelst, de sport- en cultuurmarkt of op CityFest. In oktober hebben we 6 gesprekken georganiseerd in wijkcentra, in de Kromstraat en op de ASML-campus. Zo heeft de Veldhovense samenleving ideeën en zorgen met ons gedeeld.

Thema's

Uit alle gesprekken hebben we 6 thema’s gehaald die de samenleving belangrijk vindt voor de toekomst. De thema’s zijn:

  1. Behoud van het dorpse karakter, gecombineerd met voorzieningen die aansluiten bij een toekomstige generatie
  2. Sociale samenhang in een internationale Veldhovense gemeenschap
  3. Behoud van een groene (woon)omgeving en aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie
  4. Wonen: slimmer bouwen en aandacht voor woningen voor jongeren
  5. Toegang en inclusie, zodat Veldhoven bereikbaar en toegankelijk is voor iedereen
  6. Bijdragen aan een goed Veldhoven met ideeën, inbreng en inspraak

Bouwen aan de toekomst

Deze thema’s laten zien wat Veldhoven vandaag belangrijk vindt voor de toekomst. Door vanuit deze thema’s naar de toekomst te kijken, zien we allerlei mogelijkheden om aan die toekomst te bouwen. Daarvoor hebben we – samen met vele inwoners – al een aanzet gedaan. Van 27 december tot en met 17 januari hielden we een expositie in de burgerhal van het gemeentehuis. Door op een blok stickers te plakken van onderwerpen die u belangrijk vindt, kon u letterlijk meebouwen aan de visie. In totaal zijn er 341 stickers geplakt. Het thema met de meeste stickers was ‘Groen’. De bezoekers hebben het vaakst de onderwerpen ‘De gemeente en inwoners werken veel samen om een betrokken samenleving te kunnen zijn’ en ‘De gemeente stimuleert duurzame energie in en om het huis’ op een blok geplakt.

Werksessie raad

Op woensdag 17 januari is de gemeenteraad in een werksessie tot een top-3 onderwerpen per thema gekomen. Dit geeft richting aan de visie op Veldhoven. De overige onderwerpen blijven overigens gewoon beschikbaar om eventueel later te gebruiken. Op de website van onsveldhoven.nl vindt u het resultaat van de werksessie.

Vervolg

De laatste inzichten krijgen nu een plek in de conceptvisie. Ook denken we nog goed na over de vorm van de visie. De planning gaat uit van een collegebesluit in maart en bespreking in de raadsvergaderingen van 9 april en 7 mei.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek