Hoorzittingen Commissie voor de bezwaarschriften op 11 april 2024

Dinsdag 2 april 2024

De Commissie voor de bezwaarschriften houdt donderdag 11 april 2024 twee openbare hoorzittingen:

19.30 uur en 20.00 uur:

Hoorzitting over het bezwaarschrift tegen een collegebesluit waarbij zeer spoedeisende bestuursdwang (verwijderen huishoudelijk afval) is toegepast.

De commissie hoort de indiener(s) van een bezwaarschrift, eventuele andere belanghebbenden en het gemeentebestuur, in elkaars aanwezigheid. De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor inlichtingen over deze hoorzittingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek en het aantal personen dan uiterlijk maandag 8 april 2024 telefonisch door via telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek