Hoe vraagt u een lintje aan?

Maandag 13 mei 2024

Dit jaar ontvingen 15 Veldhovenaren een koninklijke onderscheiding voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving. Het krijgen van een koninklijke onderscheiding is een hele eer. Kent u ook iemand die een lintje verdient? Iemand die u het van harte gunt? Zet ù zich dan in voor die inwoner en vraag een onderscheiding aan. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2025 is gestart. U kunt tot 1 juli 2024 een aanvraag indienen.

Stel, u kent iemand die zich al jarenlang inzet voor de samenleving. Iemand die het verdient om eens in het zonnetje te worden gezet. U wilt zich voor die persoon inzetten en een aanvraag voor een lintje doen. Maar waar moet u beginnen? Graag leggen wij kort de stappen aan u uit.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een koninklijke onderscheiding gelden de volgende voorwaarden:

  • onbesproken gedrag (een onderzoek naar het verleden is onderdeel van de procedure);
  • maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten voor het verenigingsleven, mantelzorg);
  • langdurige en intensieve inzet (minimaal 15 jaar aaneengesloten, minimaal 6 uur per week);
  • nog steeds actief zijn, of de activiteiten pas in het afgelopen half jaar hebben beëindigd;
  • continuïteit: de activiteiten omvatten een aaneengesloten periode;
  • belangeloos: betrokkene ontvangt géén vergoedingen.

Voor u kunt aanvragen

Vul online het ‘Verzoekformulier Koninklijke onderscheiding’ in. Een gemeenteambtenaar beoordeelt uw verzoek en neemt telefonisch contact met u op. Als er voldoende aanleiding voor een aanvraag is, dan ontvangt u het ‘Voorstelformulier Koninklijke onderscheiding’. Voor de Lintjesregen 2025 moet uw voorstel vóór 1 juli 2024 binnen zijn bij de gemeente. Alleen complete, volledig ingevulde voorstelformulieren met bijbehorende bijlagen worden in behandeling genomen.

U bent aan zet

Begin met informatie te verzamelen over zijn of haar verdiensten. Verzamel gegevens die onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat heeft de kandidaat gedaan, voor welke organisatie(s)?
  • Welke periode is dat geweest (jaartallen)?
  • Hoeveel tijd is de kandidaat daarmee kwijt, per week, maand of jaar?
  • Kreeg de kandidaat daar al dan niet een vergoeding voor?

Geheim bewaren!

Het is de bedoeling dat degene die u wilt voordragen van niets weet, het moet een verrassing zijn. Doe dus uw best om de nodige informatie in het geheim te verzamelen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure? Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of neem contact op met het secretariaat van de burgemeester via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek