Hoorzittingen Commissie voor de bezwaarschriften 4 juli 2024

Maandag 24 juni 2024

De Commissie voor de bezwaarschriften houdt donderdag 4 juli 2024 de volgende openbare hoorzittingen:

19.30 uur

Hoorzitting over het bezwaarschrift tegen een besluit van de burgemeester waarbij het verzoek om handhaving inzake woonoverlast (Braak 59/61) is afgewezen.

20.00 uur

Hoorzitting over de bezwaarschriften tegen een besluit van de burgemeester waarbij vergunning is verleend voor het organiseren van het evenement NooitMeerNaarHuis#Zilstival (Kruisstraat).

De commissie hoort de indiener(s) van een bezwaarschrift, eventuele andere belanghebbenden en het gemeentebestuur, in elkaars aanwezigheid. De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor inlichtingen over deze zaken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek en het aantal personen dan uiterlijk maandag 1 juli 2024 telefonisch door via telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek