Wateroverlast in Veldhoven

Maandag 24 juni 2024

Afgelopen week hebben we te maken gehad met ongekend hevige regenval, wat leidde tot wateroverlast in diverse wijken van onze gemeente. Dit is helaas geen nieuw fenomeen. Al meer dan 10 maanden worden we geteisterd door buitengewone hoeveelheden regen, die onze bodem volledig verzadigd hebben.

Helaas heeft dit ook onlangs weer geleid tot grote wateroverlast in huizen. We begrijpen dat dit een enorme impact heeft op iedereen die daardoor getroffen wordt. Het is nogal wat als je huis niet droog is. Dat besef leeft bij iedereen die vanuit de gemeente bij dit vraagstuk betrokken is. Dat heeft de wethouder in gesprekken met inwoners uit verschillende wijken ook benadrukt.

Maatwerk

Als gemeente brengen we verlichting, daar waar dat kan. Maar we hebben niet alles zelf in de hand en bovendien is elke situatie anders en is maatwerk dus een vereiste. Er is tijd nodig om problemen goed in kaart te brengen en effectieve maatregelen te treffen. Het watersysteem is namelijk complex; een ingreep op de ene plek, kan ongewenste gevolgen hebben op andere plaatsen. We moeten concluderen dat we als samenleving de komende jaren voor grote opgaven staan om de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, op termijn beter op te kunnen vangen.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek