Vergadering Wijkplatform d’Ekker

Maandag 1 juli 2024

Wijkplatform d’Ekker vergadert op woensdag 10 juli 2024 om 19.30 uur in Sentrum 70 aan de Handwijzer 34 in Veldhoven. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Agenda

  • Opening
  • Project wijkgericht werken
  • Project duurzaam wonen
  • Oversteekpad Gansepoel naar Sentrum 70
  • Verslag wijkplatformvoorzittersoverleg
  • Mededelingen wijkagent
  • Inspreekronde bewoners
  • Rondvraag en sluiting

Vergadering bijwonen

De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op via e-mailadres wijkplatformdekker@hotmail.com.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek