Hoorzittingen Commissie voor de bezwaarschriften 18 juli 2024

Dinsdag 9 juli 2024

De Commissie voor de bezwaarschriften houdt donderdag 18 juli 2024 de volgende openbare hoorzittingen:

19.30 uur:

Hoorzitting over het bezwaarschrift tegen een collegebesluit waarbij is beslist op een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid.

20.00 uur:

Hoorzitting over het bezwaarschrift tegen een collegebesluit waarbij zeer spoedeisende bestuursdwang (verwijderen huishoudelijk afval) is toegepast.

20.30 uur:

Hoorzitting over het bezwaarschrift tegen een collegebesluit waarbij een verbeurde dwangsom is ingevorderd (permanente bewoning Zittard 43).

De commissie hoort de indiener(s) van een bezwaarschrift, eventuele andere belanghebbenden en het gemeentebestuur, in elkaars aanwezigheid. De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor inlichtingen over deze hoorzittingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie via het algemene telefoonnummer 14 040.

Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek en het aantal personen dan uiterlijk maandag 15 juli 2024 door via telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek