Omgevingsvisie Veldhoven

Logo OmgevingsvisieHoe ziet Veldhoven eruit in 2040? Waar bouwen we woningen en voor wie? Hoe gaan we om met buitengebied en de groenvoorziening in de wijken? Moet de bereikbaarheid verbeteren? Blijven de dorpen herkenbaar? Kan werkgelegenheid uitbreiden? Krijgt duurzaamheid prioriteit?

Deze vragen raken iedereen in Veldhoven, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, met iedereen in Veldhoven die mee wil doen. Deze blik vooruit noemen we de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Veldhoven, stad van dorpen in het hart van Brainport

De omgevingsvisie van de gemeente Veldhoven is in 4 fasen tot stand gekomen, in samenspraak met inwoners, ondernemers, professionals, bestuurder en raadsleden. In de 'Dromenfase' hebben we de dromen en ambities voor de toekomst van Veldhoven geïnventariseerd. Tegelijk keken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen. In de ‘Denkenfase’ en ‘Durvenfase’ legden we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen we partijen uit om keuzes te maken. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor? Uitkomst van deze fasen staan in de notitie Kernopgaven en Strategisch Keuzedocument. Op basis van deze notitie is de Omgevingsvisie in de laatste ‘Doenfase’ verder uitgewerkt.

Fasen Omgevingsvisie

U kunt alle stappen in dit proces volgen:

 • Dromen

  In de 'Dromenfase' inventariseren we de dromen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Veldhoven. Tegelijk kijken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen.

  Bekijk deze fase
 • Denken

  In de ‘Denkenfase’ leggen we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen we partijen uit om keuzes te maken. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor?

  Bekijk deze fase
 • Durven

  In de durffase is, vanuit de ambities en kernopgaven, de lijn uitgezet voor de omgevingsvisie in het Strategisch Keuzedocument. Wat zijn de kansen en welke keuzes liggen voor?

  Bekijk deze fase
 • Doen

  In de Doenfase krijgt de visie op de fysieke leefomgeving definitief vorm. Er komt een antwoord op hoe de gemeenten omgaan met de kernopgaven binnen de strategische keuzes die zijn vastgelegd. De horizon licht op en de blik op 2040 verscherpt.

  Bekijk deze fase
 • Omgevingsvisie

  Op 8 februari heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Veldhoven vastgesteld. Deze heeft als ontwerp ter inzage gelegen van 3 september tot 14 oktober 2021.

  Bekijk deze fase
  • Participatie

   Op dinsdag 7 september 2021 was er een online bijeenkomst, waarin een toelichting op de ontwerp Omgevingsvisie werd gegeven en vragen in de chat gesteld konden worden.

  • Omgevingsvisie

Participatie (samenspraak)

De toekomst van Veldhoven raakt iedereen die nu en straks in Veldhoven woont en werkt, of er weleens op bezoek komt. We willen daarom iedereen de gelegenheid geven om mee te praten over die toekomst. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de definitieve visie.

Thema’s en gebieden

In de fasen van de Omgevingsvisie praten we met inwoners, ondernemers en organisaties over hoe Veldhoven er in 2040 uit zou kunnen zien, als we het hebben over de thema’s groen, bereikbaar, duurzaam, inclusiviteit (samenleving), wonen, en werken. Ook kijken we wat we de komende jaren in de fysieke omgeving moeten doen (en laten) om in 2040 de gemeente te zijn die we willen zijn. We bepalen de speerpunten en keuzes die op de lange termijn doorwerken.

Waarom komt er een Omgevingsvisie?

Er komt een nieuwe Omgevingswet. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking treedt. Deze wet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving. De wet zegt dat gemeenten een toekomstvisie op de omgeving moeten opstellen. Dit is nodig om een goed omgevingsplan te kunnen maken, en dat is de basis voor verzoeken en vergunningsaanvragen.

Omgevingswet

De Omgevingsvisie is een nieuw en verplicht instrument uit de aankomende Omgevingswet. De Omgevingswet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving.

Bekijk dit filmpje van de Rijksoverheid waarin de voordelen van de Omgevingswet worden uitgelegd.

Meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet, is te vinden via het Informatiepunt Leefomgeving

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek