Omgevingsvisie Veldhoven

Logo OmgevingsvisieHoe ziet Veldhoven eruit in 2040? Waar bouwen we woningen en voor wie? Hoe gaan we om met buitengebied en de groenvoorziening in de wijken? Moet de bereikbaarheid verbeteren? Blijven de dorpen herkenbaar? Kan werkgelegenheid uitbreiden? Krijgt duurzaamheid voorrang?

Deze vragen raken iedereen in Veldhoven, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom keken we vooruit, met iedereen in Veldhoven die mee wilden doen. Deze blik vooruit noemen we de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Veldhoven, stad van dorpen in het hart van Brainport

De omgevingsvisie van de gemeente Veldhoven is in 4 fasen tot stand gekomen. In samenspraak met inwoners, ondernemers, professionals, bestuurder en raadsleden. In de 'Dromenfase' hebben we de dromen en wensen voor de toekomst van Veldhoven geïnventariseerd. Tegelijk keken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen. In de ‘Denkenfase’ en ‘Durvenfase’ legden we de opgehaalde dromen naast elkaar. En we daagden partijen uit om keuzes te maken. Waar zijn dromenhetzelfde? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor? Uitkomst van deze fasen staan in de notitie Kernopgaven en Strategisch Keuzedocument. Op basis van deze notitie hebben we de Omgevingsvisie in de laatste ‘Doenfase’ verder uitgewerkt.

Fasen Omgevingsvisie

U kon alle stappen in dit proces volgen:

 • Dromen

  In de 'Dromenfase' inventariseerden we de dromen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Veldhoven. Tegelijk keken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen.

  Bekijk deze fase Dromen
 • Denken

  In de ‘Denkenfase’ legden we de opgehaalde dromen naast elkaar en daagden we partijen uit om keuzes te maken. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor?

  Bekijk deze fase Denken
 • Durven

  In de durffase is, vanuit de ambities en kernopgaven, de lijn uitgezet voor de omgevingsvisie in het Strategisch Keuzedocument. Wat zijn de kansen en welke keuzes liggen voor?

  Bekijk deze fase Durven
 • Doen

  In de Doenfase kreeg de visie op de leefomgeving definitief vorm. Er kwam een antwoord op hoe de gemeente omgaat met de kernopgaven binnen de strategische keuzes die zijn vastgelegd. De horizon licht op en de blik op 2040 verscherpt.

  Bekijk deze fase Doen
 • Omgevingsvisie

  Op 8 februari heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Veldhoven vastgesteld. Deze heeft als ontwerp ter inzage gelegen van 3 september tot 14 oktober 2021.

  Bekijk deze fase Omgevingsvisie
  • Participatie

   Op dinsdag 7 september 2021 was er een online bijeenkomst, waarin een toelichting op de ontwerp Omgevingsvisie werd gegeven en vragen in de chat gesteld konden worden.

  • Omgevingsvisie

Participatie (samenspraak)

De toekomst van Veldhoven raakt iedereen die nu en straks in Veldhoven woont en werkt, of er weleens op bezoek komt. We wilden daarom iedereen de mogelijkheid geven om mee te praten over die toekomst. Uiteindelijk besliste de gemeenteraad over de definitieve visie.

Thema’s en gebieden

In de fasen van de Omgevingsvisie spraken we met inwoners, ondernemers en organisaties over hoe Veldhoven er in 2040 uit zou kunnen zien. Het ging over de thema’s groen, bereikbaar, duurzaam, inclusiviteit (samenleving), wonen, en werken. Ook bekeken we wat we de komende jaren in de leefomgeving zouden moeten doen (en laten) om in 2040 de gemeente te zijn die we willen zijn. We bepaalden de speerpunten en keuzes die op de lange termijn doorwerken.

Waarom komt er een Omgevingsvisie?

Er komt een nieuwe Omgevingswet. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet ingaat. Deze wet gaat de regels op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving gemakkelijker maken en samenvoegen. De wet zegt dat gemeenten verplicht zijn om een toekomstvisie op de omgeving te maken. Dit is nodig om een goed omgevingsplan te kunnen maken, en dat is de basis voor verzoeken en vergunningsaanvragen.

Omgevingswet

Bekijk dit filmpje van de Rijksoverheid dat de voordelen van de Omgevingswet uitlegt.

Meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet, is te vinden via het Informatiepunt Leefomgeving

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek