Omgevingsvisie Veldhoven

Logo OmgevingsvisieHoe ziet Veldhoven eruit in 2040? Waar bouwen we woningen en voor wie? Hoe gaan we om met buitengebied en de groenvoorziening in de wijken? Moet de bereikbaarheid verbeteren? Blijven de dorpen herkenbaar? Kan werkgelegenheid uitbreiden? Krijgt duurzaamheid prioriteit?

Deze vragen raken iedereen in Veldhoven, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, met iedereen in Veldhoven die mee wil doen. Deze blik vooruit noemen we de Omgevingsvisie.

Opstellen Omgevingsvisie

Het ontwikkeltraject van de omgevingsvisie van de gemeente Veldhoven is opgeknipt in 4 fasen. In de 'Dromenfase' inventariseren we de dromen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Veldhoven. Tegelijk kijken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen. In de ‘Denkenfase’ en ‘Durvenfase’ leggen we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen we partijen uit om keuzes te maken. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor? Uitkomst van deze fasen staan in de notitie Kernopgaven en Strategisch Keuzedocument. Op basis van deze notitie zal de Omgevingsvisie in de laatste ‘Doenfase’ verder worden uitgewerkt.

Fasen Omgevingsvisie

U kunt alle stappen in dit proces volgen:

Dromen (januari tm april 2020)

Denken (april tm juli 2020)

Durven (augustus tm september 2020)

  • Participatie
  • Strategische keuzes

Doen (oktober tm december 2020)

  • Participatie
  • Omgevingsvisie (ontwerp)

Participatie (samenspraak)

De toekomst van Veldhoven raakt iedereen die nu en straks in Veldhoven woont en werkt, of er weleens op bezoek komt. We willen daarom iedereen de gelegenheid geven om mee te praten over die toekomst. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de definitieve visie.

Thema’s en gebieden

In de fasen van de Omgevingsvisie praten we met inwoners, ondernemers en organisaties over hoe Veldhoven er in 2040 uit zou kunnen zien, als we het hebben over de thema’s groen, bereikbaar, duurzaam, inclusiviteit (samenleving), wonen, en werken. Ook kijken we wat we de komende jaren in de fysieke omgeving moeten doen (en laten) om in 2040 de gemeente te zijn die we willen zijn. We bepalen de speerpunten en keuzes die op de lange termijn doorwerken.

Waarom komt er een Omgevingsvisie?

In 2022 komt er een nieuwe Omgevingswet. Deze wet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving. Deze wet zegt dat gemeenten een toekomstvisie op de omgeving moeten opstellen. Dit is nodig om een goed omgevingsplan te kunnen maken, en dat is de basis voor verzoeken en vergunningsaanvragen.

Omgevingswet

De Omgevingsvisie is een nieuw en verplicht instrument uit de aankomende Omgevingswet. De Omgevingswet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving en treedt 1 januari 2022 in werking.

Bekijk dit filmpje van de Rijksoverheid waarin de voordelen van de Omgevingswet worden uitgelegd.

Meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet, is te vinden via het Omgevingswetportaal.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek