Ontstaansgeschiedenis Klokmonument

De luidklok van de Caeciliakerk in Veldhoven-dorp was in begin van de jaren 90 van de twintigste eeuw aan vervanging toe. Deze luidklok had namelijk veel te lijden gehad van het 'onderduiken' aan het eind van de Tweede Wereldoorlog (lees meer hierover op de pagina De grote klok van Veldhoven).

Gezien het historische verleden van de luidklok was het toenmalige Parochiebestuur van de parochie H. Caecilia van mening dat er van omsmelten geen sprake kon zijn en kwam op de gedachte om de oude luidklok een plaats in de nabijheid van de kerk te geven.

Plaquette KlokkenstoelIn oktober 1991 bestond het Bouwbedrijf Gebr. Verspaandonk uit de Dreef / Kleine Dreef in Veldhovendorp 60 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wilde het bouwbedrijf aan het parochiebestuur een gedenkwerk (klokkenstoel) aanbieden. Dit gedenkwerk zou wel een
relatie moeten hebben met het bedrijf en in het bijzonder met de Klokdijk. De Klokdijk heeft namelijk zijn naam te danken aan het feit dat de klok tijdens de oorlog in een nabij gelegen gracht verborgen is gehouden, om omsmelting ten behoeve van de wapenproductie door de Duitsers te voorkomen. Vandaar dat het Klokmonument in het plantsoen langs de Kleine Dreef, op de hoek van de Klokdijk werd opgericht.

Als eigenaar van de klok wenste het parochiebestuur op haar beurt de klok met klokkenstoel ten geschenke te geven aan het gemeentebestuur van de gemeente Veldhoven, dit als eerbetoon aan de getoonde moed van ongetwijfeld vele Veldhovenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

laatste meters klok naar het Klokmonument op een versierde platte boerenwagen

Op 2 mei 1992 is de klok vanaf het kerkplein naar de klokkenstoel in de Kleine Dreef vervoerd. Onderweg werd de 350 kilogram zware klok op een versierde platte boerenwagen gezet, waarmee de laatste meters naar het klokmonument werden afgelegd. Nadat de klok in de klokkenstoel was bevestigd, werd deze door het Bouwbedrijf Gebr. Verspaandonk aangeboden aan het parochiebestuur die vervolgens het Klokmonument officieel overhandigde aan het gemeentebestuur. In aansluiting hierop vond een korte herdenking plaats van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

De klokkenstoel is een ontwerp van Cees Verspaandonk, een van de eigenaren van het bouwbedrijf Gebr. Verspaandonk.

bouw KlokmonumentIn eerste instantie stond het Klokmonument in het plantsoen langs de Kleine Dreef. In verband met de aanleg van de Kempenbaan en de daarbij noodzakelijke geluidswal was het in het jaar 2000 nodig om de omgeving van het Klokmonument op te knappen. Hierbij is de bestrating aangepast en is het Klokmonument prominenter in het straatbeeld opgenomen.

Op 4 mei 1995 vond de eerste officiële gemeentelijke Dodenherdenking plaats bij het Klokmonument. Bij het Klokmonument zijn 2 plaquettes aangebracht ter nagedachtenis aan de Veldhovenaren Frits Verhagen en Piet van der Linden. Op de ene plaquette staat de tekst: 'Opdat wij niet vergeten', de andere vermeldt 'Ter nagedachtenis aan de strijd in Nederlands-Indië 1946 - 1949'. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek