Starterslening en Stimuleringslening

Op dit moment verstrekt de gemeente Veldhoven geen starters- en stimuleringsleningen. De raad besluit dit jaar of de Starterslening (opnieuw) en de Stimuleringslening ingevoerd worden.

Starterslening

Met de Starterslening kunnen kopers van een eerste eigen woning een extra bedrag lenen boven de hoofdhypotheek. Een starterslening vereist voldoende draagkracht van de aanvrager. Vanuit de starterslening kunnen bijvoorbeeld verbeterkosten/meerwerk, de overdrachtsbelasting en financieringskosten (zoals afsluit-, notaris-, taxatie-, NHG-kosten, rente overbruggingshypotheek) worden betaald. Alle kosten en de starterlening samen mogen niet boven de NHG-grens uitstijgen. De eerste 3 jaar betaalt de aanvrager geen rente en aflossing over de starterslening.

Stimuleringslening

De Stimuleringslening ondersteunt meerdere doelstellingen:

  • Langer thuis wonen voor oudere inwoners en ouders van kinderen met een beperking
  • Duurzaam maken van de woning
  • Asbestsanering

Besluitvorming

Op 2 juli neemt de raad een besluit over de invoering van de Starterslening en de Stimuleringslening en de hoogte van de budgetten. Na een positief besluit hierover stelt de raad op 17 september de verordeningen vast. Hierin staan de voorwaarden voor het aanvragen van deze leningen. De verwachting is dat als de raad instemt er vanaf 1 januari 2020 leningen aangevraagd kunnen worden.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek