Starterslening en Stimuleringslening

Op dit moment verstrekt de gemeente Veldhoven geen starters- en stimuleringsleningen. De raad heeft besloten per 1 januari 2020 de Starterslening (opnieuw) en de Stimuleringslening in te voeren.

Starterslening

Met de Starterslening kunnen kopers van een eerste eigen woning een extra bedrag lenen boven de hoofdhypotheek. Een starterslening vereist voldoende draagkracht van de aanvrager. Vanuit de starterslening kunnen bijvoorbeeld verbeterkosten/meerwerk, de overdrachtsbelasting en financieringskosten (zoals afsluit-, notaris-, taxatie-, NHG-kosten, rente overbruggingshypotheek) worden betaald. Alle kosten en de starterlening samen mogen niet boven de NHG-grens uitstijgen. De eerste 3 jaar betaalt de aanvrager geen rente en aflossing over de starterslening.

Stimuleringslening

De Stimuleringslening ondersteunt meerdere doelstellingen:

  • Langer thuis wonen voor oudere inwoners en (ouders van) inwoners met een beperking
  • Duurzaam maken van de woning
  • Asbestsanering

Besluitvorming

Op 2 juli 2019 besliste de raad over de hoogte van de budgetten die samenhangen met de invoering van de Starterslening en de Stimuleringslening. Op 17 september 2019 moet de raad nóg een besluit nemen, namelijk over de inhoud van de verordeningen. Hierin staan de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor het aanvragen van deze leningen. Als de raad daarmee instemt, kan de gemeente vanaf 1 januari 2020 leningen toekennen.

Vervolg

In november 2019 verschijnt er meer informatie over de starterslening en stimuleringslening op onze website. We streven ernaar om de aanvraagprocedure in de loop van december te kunnen openstellen. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek