Stemmen vanuit het buitenland

Bij de gemeenraadsverkiezing is stemmen per brief vanuit het buitenland niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft kan bij de gemeenteraadsverkiezing alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.

Ingeschreven in Veldhoven?

U kunt een andere Veldhovense kiezer voor u machtigen om uw stem uit te brengen. 

Niet meer ingeschreven in Nederland?

U woont in het buitenland en bent niet meer ingeschreven in Veldhoven. U kunt niet stemmen voor de leden van de gemeenteraad van Veldhoven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek