Stemmen vanuit het buitenland voor referendum

Wanneer u op de dag van het referendum (tijdelijk) in het buitenland verblijft, dan kunt u toch stemmen voor het referendum op 21 maart 2018. 

Wel ingeschreven in Nederlandse gemeente

U bent tijdelijk in het buitenland en u staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente. U kunt dan stemmen per volmacht of stemmen per brief.

Stemmen per volmacht

U kunt een andere Nederlandse kiezer voor u machtigen om uw stem uit te brengen. Kijk voor meer informatie bij volmachtbewijs referendum.

Stemmen per brief

U kunt er ook voor kiezen om uw stem vanuit het buitenland per brief uit te brengen. Deze procedure verloopt geheel via de gemeente Den Haag. U kunt het aanvraagformulier invullen op de website van de gemeente Den Haag. Uw verzoek hiervoor moet uiterlijk op 21 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) binnen zijn bij de gemeente Den Haag. 

Niet meer ingeschreven in Nederland

Voor het aankomend raadgevend referendum op 21 maart 2018 is de inschrijftermijn voor kiezers wonend in het buitenland en niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente verstreken. U kunt zich niet meer registreren als kiezer voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek