Stempas waterschap De Dommel

Wanneer u kiesrecht heeft, kunt u met uw stempas op het stembureau uw stem uitbrengen.

U neemt mee:

  • uw stempas. U krijgt uw stempas ongeveer 3 weken voor de waterschapsverkiezing thuisgestuurd.
  • uw identiteitsbewijs (Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.). 

Bij verhuizing

De gemeente waar u op 4 februari 2019 bent ingeschreven, stuurt u de stempas op dat adres. U moet dan stemmen in die gemeente. Wilt u zelf in een andere gemeente stemmen? Laat uw stempas dan omzetten in een kiezerspas. U kunt ook iemand anders machtigen om namens u te stemmen met het volmachtbewijs verkiezingen.

Vervangende stempas

Als u na 6 maart 2019 nog geen stempas heeft ontvangen en u bent kiesgerechtigd of u bent uw stempas kwijtgeraakt, dan vraagt u een vervangende stempas aan. Dit kan tot 19 maart 2019, 12.00 uur. U maakt hiervoor een afspraak.

Bijzonderheden

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas, zonder stempas kunt u niet stemmen. Op een stembureau kunt u geen vervangende stempas krijgen.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek